shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0.00lei
View Cart Check Out

Convocator Adunare Generală Extraordinară

Având în vedere că Adunarea Generală Extraordinară din data de 23.03.2024 nu a întrunit cvorumul de ședință prevăzut de statut pentru a putea lua hotărâri valabile, aceasta va fi reconvocată pentru data de 02.04.2024 și va putea adopta hotărâri valabile indiferent de numărul membrilor asociați prezenți la ședință.

Astfel, Consiliul Director Interimar, prin Alexandru Dan Manole, vicepreședinte al ACS Suporter Club Oțelul Galați, convoacă, în temeiul art.18.9 din Statutul asociației, Adunarea Generală Extraordinară a Asociației pentru data de 02.04.2024, ora 17.00, la sediul Asociației situat în Str. Anghel Saligny nr. 82, municipiul Galați, cu următoarea ordine de zi:

1. Adoptarea Ordinii de zi;
2. Stabilirea cvorumului de ședință;
3. Alegerea celor trei membri cotizanți care vor verifica și aproba procesul verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare;
4. Alegerea celor trei membri cotizanți care vor număra voturile;
5. Alegerea Președintelui Consiliului Director Interimar;
6. Alegerea Vicepreședintelui Consiliului Director Interimar;
7. Alegerea Secretarului Consiliului Director Interimar;
8. Aprobarea modificărilor statutului asociației în conformitate cu hotărârile Adunării Generale de Alegeri;
9. Adoptarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare de Alegeri;
10. Propuneri și Diverse;
11. Împuternicirea unei persoane în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Extraordinare de Alegeri și a modificărilor statutului asociației la Grefa Judecătoriei Galați, precum și la Registrul Sportiv de la Agenția Națională pentru Sport.

Candidații pentru funcțiile Consiliului Director Interimar sunt următorii:
Cristian Marian Munteanu (președinte interimar)
Cristian Dăuceanu (vicepreședinte interimar)
Mihai Viorel Duda (secretar interimar)

Membrii asociați-cotizanți pot participa la Adunarea Generală în mod direct.
Membrii asociați-cotizanți care nu pot fi prezenți la Adunarea Generală pot împuternici (delega) un alt membru asociat-cotizant (mandatar-delegat), care sa participe la Adunarea Generală și să voteze în numele său. Descarcă Mandat Reprezentare