shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0.00lei
View Cart Check Out

24 aprilie, a doua convocare a Adunării Generale a asociației

otelul-site-logo

Conform articolului 18.28 al statutului SC Oțelul Galați, Adunarea  Generala va fi constituită valabil, pentru prima convocare, atunci când sunt prezenţi personal sau reprezentati de mandatari-delegati, jumătate plus unu din totalitatea membrilor asociati-cotizanti cu drept de vot.

Întrucât la prima convocare nu a fost îndeplinit cvorumul necesar constituirii valabile a Adunării generale, Consiliul Director al Asociației Clubul Sportiv Suporter Club Oțelul Galați convoacă pentru a doua oară Adunarea Generală Ordinară de închidere a anului financiar 2020 pentru data de 24 aprilie 2021 ora 15:00, la Sala de conferințe Dunărea Bătrână din incinta Bazei Sportive Oțelul, cu următoarea ordine de zi:

1. Stabilirea cvorumului;

2. Raportul privind lichidarea bugetului pentru anul financiar încheiat;

3. Bugetul pentru noul an financiar;

4. Adoptarea Hotararii Adunarii Generale;

5. Diverse.

Raportul privind lichidarea bugetului pentru anul financiar încheiat va fi comunicat membrilor-asociați pe e-mail în cursul acestei săptămâni. Referitor la Alegeri, conform art. 23.8 din statut privind atributiile Comisiei Electorale, coroborat cu art. 26.4, aceasta a înregistrat și validat o singură candidatură, în persoana domnului Cornel Romeo Moisescu pentru funcția de vicepreședinte.

Conform art 19.3, funcţiile care alcătuiesc Consiliul vor fi, cel puţin şi necesar, cele de Preşedinte, Vicepreşedinte, si Secretar fiind completate ulterior prin decizia Consiliului însuşi, cu până la trei alţi Vicepreşedinţi si pana la 9 membri simpli. Întrucât a fost depusă doar o singură candidatură, cea pentru funcția de vicepreședinte, Consiliul Director nu va întruni condițiile necesare pentru a fi valabil constituit, iar procesul electoral va fi reluat. Comisia electorala va comunica acest fapt Consiliului Director al asociatiei  care va ramane in functie si care trebuie să convoace noi alegeri, în termen de maxim 3 luni.

De asemenea, Consiliul Director al SC Oțelul Galați a hotărât, conform art. 19.3 din statutul asociației, completarea componenței Consiliului cu Bogdan Bartoș, ce a fost propus și votat ca membru cu atribuții de Secretar.