shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0.00lei
View Cart Check Out

A doua convocare a Adunării Generale Ordinare

Întrucât la prima convocare a Adunării Generale Ordinare nu a fost întrunit cvorumul pentru ca ședința să fie statutară, conform statutului, art. 18.29 Pentru a doua convocare, Adunarea va fi valabil constituită oricare ar fi numărul membrilor asociati-cotizanti prezenti personal sau reprezentati de mandatari-delegati, respectiv art. 18.30 Între prima şi a doua convocare trebuie să existe o perioadă de cel puţin 10 de zile, astfel încât a doua convocare va avea loc miercuri, 21 iunie, ora 18:00, la Sala de conferințe „Dunărea Bătrână” din incinta Bazei Sportive Oțelul, cu aceeași ordine de zi:

1. Raportul privind lichidarea bugetului pentru anul financiar încheiat;

2. Raportul Comisiei de Cenzori;

3. Descărcarea de gestiune a Consiliului Director;

4. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar curent;

5. Diverse.

Până la Adunarea Generală, membrii asociați-cotizanți pot examina situațiile financiare pe site-ul oficial, la secțiunea Club – Situații financiare: https://ascotelul.ro/informatii-de-interes-public/, dar vor primi și pe e-mail documentele prezentate deja la prima convocare a Adunării Generale.

Membrii asociați-cotizanți care nu pot fi prezenți la Adunarea Generală pot împuternici (delega) un alt membru asociat-cotizant care să participe la Adunarea Generală și să voteze în numele său.

Formularul de mandat poate fi descărcat de pe site-ul oficial, completat și trimis pe adresa de email socios@ascotelul.ro sau prin delegatul respectiv la Adunarea Generală. Mandatul delegaților va fi valabil pentru adunările generale desfășurate în cursul întregului an financiar 2023.

DESCARCĂ MANDATUL DE REPREZENTARE ȘI VOT