shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0.00lei
View Cart Check Out

ALEGERI la SCOG: 3 decembrie, ora 15.00 (Club Sidex)

card-alb
Suporter Club Oţelul Galaţi ţine să vă reamintească importanţa prezenţei dumneavoastră la alegerile de sâmbătă, 3 decembrie. Aceste alegeri vor avea loc la ora 15.00 la Clubul Sidex. Dacă aţi delegat un alt membru cotizant să voteze în locul dumneavoastră, vă rugăm să îi reamintiţi data, ora şi locaţia acestui eveniment foarte important în viaţa clubului nostru.
E nevoie de prezenţa unui număr cât mai mare de suporteri pentru îndeplinirea condiţiilor de cvorum, fără de care aceste alegeri vor fi invalidate. Reamintim cine poate vota la alegerile de sâmbătă, citând din statut:

18.2 Membrii asociaţi-cotizanţi pot participa şi vota la Adunarea Generală în mod direct sau prin intermediul unui mandatar-delegat, care trebuie să fie în mod obligatoriu membru asociat-cotizant, împuternicit în acest sens, de unul sau mai mulţi membri asociaţi-cotizanţi, dar nu mai mult de 10 membri asociaţi-cotizanţi pentru acelaşi mandatar-delegat şi care, trebuie să îndeplinească aceste condiţii până la data de 1 ianuarie a anului în care sunt aleşi ca atare şi la momentul în care este ţinută Adunarea Generală.
18.3 Mandatul-delegaţilor este valabil numai pentru adunările generale desfăşurate în cursul unui an financiar, va începe în ziua în care începe anul financiar (1 ianuarie) şi se va termina în ultima zi a anului financiar (31 decembrie). Numirea Delegaţilor va fi comunicată părţilor interesate, în scris sau prin e-mail, specificând data de la care începe şi dată la care se termină perioada de delegaţie. Delegaţilor li se va elibera o dovadă, care va purta numele lor, numărul de Membru Asociat şi durata perioadei lor de delegaţie.

Cu stimă,
Departamentul de Comunicare al SC Oțelul Galați