shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0.00lei
View Cart Check Out

Anunţ privind convocarea adunării generale extraordinare de alegeri pentru consiliul director al asociaţiei Clubul Sportiv Suporter Club Oţelul Galaţi

Alege presedintele SCOG !

Alege presedintele SCOG !

Consiliul Director al Asociaţiei Clubul Sportiv Suporter Club Oţelul Galaţi, convoacă în temeiul art.23.2 din Statut, Adunarea Generală Extraordinară de Alegeri pentru Consiliul Director pentru data de 03.12.2016, ora 14:00 în locaţia din Galaţi, stadionul Siderurgistul cu următoarea ordine de zi:

1. Alegeri pentru funcţiile de Preşedinte, Vicepreşedinte şi Secretar în cadrul Consiliului Director. În situaţia în care, la data menţionată mai sus pentru desfăşurarea Adunării Generale Extraordinare, aceasta nu va fi statutară, o nouă Adunare Generală Extraordinară se va convoca pentru data de 13.12.2016, ora 16:00 în locaţia din Galaţi, stadionul Siderurgistul. Procesul de votare va avea loc între ora 14:00 şi ora 18:00.

Pentru a putea vota membrii asociaţi-cotizanţi trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
– să facă dovada că deţine calitatea de membru asociat-cotizant;
– să fie major şi să nu fie în incapacitate din punct de vedere legal;
– să nu aibă dreptul de vot suspendat în conformitate cu prevederile art.22.1 din Statut,

Condiţiile de eligibilitate pentru membrii asociaţi-cotizanţi care doresc să candideze sunt :
– să fie major şi să nu fie în incapacitate din punct de vedere legal;
– să nu fi fost sancţionat disciplinar de către asociaţie, pentru o încălcare foarte gravă, în timpul unei perioade de 3 ani înainte de convocarea alegerilor;
– să nu deţină funcţii de conducere într-un partid politic (preşedinte, vicepreşedinte, secretar), în administraţia publică, să nu facă parte din Consilii Locale şi Judeţene, din Parlamentul României.
– să nu fi suferit condamnări penale.

Totodată, în conformitate cu prevederile art.26.1 din Statut, candidaturile pentru funcţiile de Preşedinte, Vicepreşedinte şi Secretar în cadrul Consiliului Director se depun în scris până la data de 20.11.2016, la sediul asociaţiei din strada Cloşca nr.2 stadionul Siderurgistul sau pe e-mail oficial contact@ascotelul.ro împreună cu
– fotocopii faţă-verso ale cardurilor de membru asociat-cotizant ale Candidaţilor şi a documentelor lor de identitate;
– lista cu semnăturile de susţinere a candidaturii semnată de cel puţin 10% din totalul membrilor asociati-cotizanti, avându-se în vedere următoarele reguli :
a) membrii asociati-cotizanti pot susţine doar o singură Candidatură pentru aceiaşi funcţie în Consiliul Director; toate fişele semnate de acelaşi membru asociat, care a susţinut mai mult de o Candidatură, vor fi considerate nule.
b) Toţi membrii asociaţi-cotizanţi, care semnează o fişă de Candidatură, trebuie să fie incluşi în lista de membrii asociaţi-cotizanţi cu drept de vot, aprobat de Comisia electorală. Formularul oficial al Listei cu semnăturile de susţinere va putea fi accesat şi descărcat de pe site-ul oficial al clubului www.ascotelul.ro.
Pentru depunerea unei candidaturi este nevoie de semnăturile a cel puţin 18 din membrii asociaţi-cotizanţi prevăzuţi în Lista de membrii care va putea fi accesată şi descărcată de pe site-ul oficial al clubului www.ascotelul.ro.