shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0.00lei
View Cart Check Out

Convocare Adunare Generală a Asociației SC Oțelul Galați

Consiliul Director al ACS Suporter Club Otelul Galati, întrunit în ședință publică în data de 01.11.2023, la sala de conferințe Dunărea Bătrână, stadion Oțelul, în urma dezbaterii publice cu membrii-asociați și a solicitării Comisiei Electorale de a relua procesul electoral, a hotărât modificarea calendarului Adunării Generale.

Astfel, Consiliul Director, întrunit în ședință publică din data de 01.11.2023, convoacă în temeiul art.18.9 din Statutul asociației, Adunarea Generală Extraordinară a asociației pentru data de 05.12.2023, ora 17.00, la clubul Liberty din Galați, str. Regiment 11 Siret, cu următoarea ordine de zi:

1. Adoptarea Ordinei de zi;
2. Stabilirea cvorumului de ședință;
3. Alegerea celor trei membri cotizanți care vor verifica și aproba procesul verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare de Alegeri;
4. Alegerea celor trei membri cotizanți care vor număra voturile;
5. Alegerea Președintelui Consiliului Director;
6. Alegerea Vicepreședintelui Consiliului Director;
7. Alegerea Secretarului Consiliului Director;
8. Completarea Consiliului Director cu alți membri;
9. Excluderea unor membri asociați;
10. Aprobarea cererilor de dobândire a calității de membru-asociat;
11. Aprobarea metodologiei de înscriere în asociație începând cu 1 ianuarie 2024;
12. Aprobarea modificărilor statutului asociației în conformitate cu hotărârile Adunării Generale de Alegeri;
13. Adoptarea Hotărârii Adunarii Generale Extraordinare de Alegeri;
14. Propuneri. Diverse;
15. Împuternicirea unei persoane în vederea înregistrarii hotărârii Adunarii Generale Extraordinare de Alegeri și a modificărilor statutului asociației la Grefa Judecătoriei Galați, precum și la Registrul Sportiv de la Agenția Națională pentru Sport.

În situația în care Adunarea Generală Extraordinară de Alegeri nu va întruni cvorumul de ședință prevăzut de statut pentru a putea lua hotărâri valabile, aceasta va fi reconvocată pentru data de 15.12.2023 și va putea adopta hotărâri valabile indiferent de numărul membrilor asociați prezenți la sedință.

Membrii asociați-cotizanți pot participa la Adunarea Generală în mod direct.

Membrii asociați-cotizanți care nu pot fi prezenți la Adunarea Generală pot împuternici (delega) un alt membru asociat-cotizant (mandatar-delegat), care sa participe la Adunarea Generală și să voteze în numele său.

Calendarul organizării Adunăriii Generale a SC Oțelul Galați:
03 noiembrie 2023 – convocare Adunare Generală SC Oțelul Galați
03 noiembrie 2023 – publicare listă membri cu drept de vot (minim 30 zile înainte de AG)
06 noiembrie 2023 – start depunere candidaturi pentru funcțiile Consiliului Director
20 noiembrie 2023 – stop proces depunere candidaturi în vederea alegerilor (minim 15 zile înainte de AG)
24 noiembrie 2023 – validarea candidaturilor de către Comisia electorală, anuntarea oficială a candidaților
2-3 decembrie 2023 – dezbateri finale între candidați
05 decembrie 2023 – Adunarea Generală a SC Oțelul Galați
15 decembrie 2023 – Adunarea Generală Reconvocare (dacă este cazul)

În conformitate cu prevederile art.22 din statut condițiile de eligibilitate pentru ca un membru asociat-cotizant să poată candida pentru una din funcțiile din Consiliul Director (Președinte, Vicepreședinte, Secretar) sunt următoarele:

a) Să fie major și să nu fie în incapacitate din punct de vedere legal;
b) Să fi fost membru asociat-cotizant timp de minim un an, la momentul în care sunt convocate alegerile;
c) Să nu fi fost sancţionat disciplinar de către asociatie, pentru o încălcare foarte gravă, în timpul unei perioade de 3 ani înainte de convocarea alegerilor;
d) Să nu dețină functii de conducere într-un partid politic (președinte, vicepreședinte, secretar), în administrația publică, să nu facă parte din Consilii Locale și Județene, din Parlamentul României.
e) să nu fi suferit condamnari penale.

Dosarul de candidatură se va depune până cel mai târziu la data de 20 noiembrie, ora 20.00 la Stadionul Otelul (Galați, str. Anghel Saligny) și va contine în mod obligatoriu următoarele :

– cerere de candidatura din care sa reiasă funcția pentru care se candidează;
– fotocopii faţă-verso ale cardurilor de membru asociat-cotizant ale Candidaţilor și a documentelor lor de identitate;
– lista cu semnăturile de susținere a candidaturii semnată de cel putin 10% din totalul membrilor asociați-cotizanți, avându-se în vedere următoarele reguli:

– Toţi membrii asociati-cotizanti, care semnează o fișă de Candidatură, trebuie să fie incluși în lista de membrii asociati-cotizanti cu drept de vot, aprobat de Comisia electorală.
– Fișele trebuie să fie completate utilizând formularul oficial, care va fi publicat de asociatie pentru fiecare proces electoral.

Anexat la prezentul convocator se comunică lista membrilor asociați-cotizanți cu drept de vot pentru Adunarea Generală.

Prezentul convocator a fost publicat pe site-ul asociației la data de 03.10.2023, în conformitate cu prevederile art.18.21 din Statut.

LISTĂ MEMBRI CU DREPT DE VOT DESCARCĂ TABEL MEMBRI SUSTINATORI DESCARCĂ MANDAT REPREZENTARE RAPORT COMISIE ELECTORALĂ