shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0.00lei
View Cart Check Out

Convocare Adunare Generală a Asociației SC Oțelul Galați

Întrucât la prima convocare nu a fost îndeplinit cvorumul necesar constituirii valabile a Adunării Generale, Asociația Clubul Sportiv Suporter Club Oțelul Galați convoacă pentru a doua oară Adunarea Generală pentru data de 15.12.2023, ora 17.00, la clubul Liberty (la demisol) din Galați, str. Regiment 11 Siret, cu următoarea ordine de zi:

1. Adoptarea Ordinii de zi;
2. Stabilirea cvorumului de ședință;
3. Alegerea celor trei membri cotizanți care vor verifica și aproba procesul verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare de Alegeri;
4. Alegerea celor trei membri cotizanți care vor număra voturile;
5. Alegerea Președintelui Consiliului Director;
6. Alegerea Vicepreședintelui Consiliului Director;
7. Alegerea Secretarului Consiliului Director;
8. Completarea Consiliului Director cu alți membri;
9. Excluderea unor membri asociați;
10. Aprobarea cererilor de dobândire a calității de membru-asociat;
11. Aprobarea metodologiei de înscriere în asociație începând cu 1 ianuarie 2024;
12. Aprobarea modificărilor statutului asociației în conformitate cu hotărârile Adunării Generale de Alegeri;
13. Adoptarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare de Alegeri;
14. Propuneri. Diverse;
15. Împuternicirea unei persoane în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Extraordinare de Alegeri și a modificărilor statutului asociației la Grefa Judecătoriei Galați, precum și la Registrul Sportiv de la Agenția Națională pentru Sport.

Membrii asociați-cotizanți pot participa la Adunarea Generală în mod direct.

Membrii asociați-cotizanți care nu pot fi prezenți la Adunarea Generală pot împuternici (delega) un alt membru asociat-cotizant (mandatar-delegat), care sa participe la Adunarea Generală și să voteze în numele său. CLICK AICI

Formularul de mandat poate fi descărcat de pe site-ul oficial, completat și trimis pe adresa de email socios@ascotelul.ro sau prin delegatul respectiv la Adunarea Generală. Mandatul delegaților va fi valabil pentru adunările generale desfășurate în cursul întregului an financiar 2019. DESCARCĂ MANDAT REPREZENTARE