shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0.00lei
View Cart Check Out

Convocare Adunare Generală a Asociației SC Oțelul Galați

Consiliul Director al ACS Suporter Club Otelul Galati, intrunit in sedinta publica în data de 12.10.2023, la sala de conferințe Dunărea Bătrână, stadion Oțelul, în urma dezbaterii publice cu membrii-asociați și a faptului că Adunarea Generală din 31 octombrie 2023 se va suprapune cu partida oficială SC Oțelul Galați – FCSB, din Cupa României, a hotărât modificarea calendarului Adunării Generale.

Astfel, Consiliul Director, intrunit in sedinta publica din data de 12.10.2023, convoaca in temeiul art.18.9 din Statutul asociatiei, Adunarea Generala Extraordinara a asociatiei pentru data de 15.11.2023 ora 17.00 la clubul Liberty din Galati, str. Regiment 11 Siret, cu urmatoarea ordine de zi :

1.Adoptarea Ordinei de zi;

2.Stabilirea cvorumului de sedinta;

3.Alegerea celor trei membrii cotizanti care vor verifica si aproba procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Extraordinare de Alegeri;

4.Alegerea celor trei membrii cotizanti care vor numara voturile;

5.Alegerea Presedintelui Consiliului Director;

6.Alegerea Vicepresedintelui Consiliului Director;

7.Alegerea Secretarului Consiliului Director;

8.Excluderea unor membrii asociati;

9.Aprobarea cererilor de dobandire a calitatii de membru-asociat;

10.Aprobarea modificarilor statutului asociatiei in conformitate cu hotararile Adunarii Generale de Alegeri;

11.Adoptarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare de Alegeri;

12.Imputernicirea unei persoane in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare de Alegeri si a modificarilor  statutului asocaitiei la Grefa Judecatoriei Galati, precum si la Registrul Sportiv de la Agentia Nationala pentru Sport.

13.Diverse.

In situatia in care, Adunarea Generala Generale Extraordinare de Alegeri nu va intruni cvorumul de sedinta prevazut de statut pentru a putea lua hotarri valabile, aceasta va fi reconvocata pentru data de 28.11.2023 la aceiasi ora si in acelasi loc si va putea adopta hotarari valabile indiferent de numarul membrilor asociati prezenti la sedinta.

 Membrii asociati-cotizanti pot participa la Adunarea Generala in mod direct.

Membrii asociati-cotizanti care, nu pot fi prezenti la Adunarea Generala  pot imputernici (delega) un alt membru asociat-cotizant (mandatar-delegat), care sa participe la Adunarea Generala, si sa voteze in numele sau.

Membrii asociati-cotizanti care au fost imputerniciti ca delegati trebuie sa dovedeasca aceasta calitate, prin depunerea la sediul asociatiei sau pe mailul asociatiei a cartii de identitate, cardului de membru asociat-cotizant si imputernicirii (delegatiei), care trebuie sa mentioneze, data de la care incepe si data la care se termina perioada de delegaţie.

Delegaţilor li se va elibera o dovada, care va purta numele lor, numarul de Membru Asociat si durata perioadei lor de delegatie.

Calendarul organizării Adunăriii Generale a SC Oțelul Galați:

12 octombrie 2023 – convocare Adunare Generală SC Oțelul Galați

15 octombrie 2023 – publicare listă membri cu drept de vot (minim 30 zile înainte de AG)

18 octombrie 2023 – start depunere candidaturi pentru funcțiile Consiliului Director

01 noiembrie 2023 – stop proces depunere candidaturi în vederea alegerilor (minim 15 zile înainte de AG)

10 noiembrie 2023 – validarea candidaturilor de către Comisia electorală, anuntarea oficială a candidaților

11-12 noiembrie 2023 – dezbateri finale între candidați

15 noiembrie 2023 – Adunarea Generală a SC Oțelul Galați

28 noiembrie 2023 – Adunarea Generală Reconvocare (dacă este cazul)

În conformitate cu prevederile art.22 din statut condițiile de eligibilitate pentru ca un membru asociat-cotizant să poată candida pentru una din funcțiile din Consiliul Director (Președinte, Vicepreședinte, Secretar) sunt următoarele :

  1. a) Să fie major și să nu fie în incapacitate din punct de vedere legal;
  2. b) Să fi fost membru asociat-cotizant timp de minim un an, la momentul în care sunt convocate alegerile;
  3. c) Să nu fi fost sancţionat disciplinar de către asociatie, pentru o încălcare foarte gravă, în timpul unei perioade de 3 ani înainte de convocarea alegerilor;
  4. d) Să nu dețină functii de conducere într-un partid politic (președinte, vicepreședinte, secretar), în administrația publică, să nu facă parte din Consilii Locale și Județene, din Parlamentul României.
  5. e) să nu fi suferit condamnari penale.

Dosarul de candidatură se va depune până cel mai târziu la data de 01 noiembrie, ora 18.00 la Stadionul Otelul (Galați, str. Anghel Saligny) și va contine în mod obligatoriu următoarele :

– cerere de candidatura din care sa reiasă funcția pentru care se candidează;

– fotocopii faţă-verso ale cardurilor de membru asociat-cotizant ale Candidaţilor și a documentelor lor de identitate;

– lista cu semnăturile de susținere a candidaturii semnată de cel putin 10% din totalul membrilor asociați-cotizanți, avându-se în vedere următoarele reguli:

– Toţi membrii asociati-cotizanti, care semnează o fișă de Candidatură, trebuie să fie incluși în lista de membrii asociati-cotizanti cu drept de vot, aprobat de Comisia electorală.

– Fișele trebuie să fie completate utilizând formularul oficial, care va fi publicat de asociatie pentru fiecare proces electoral.

Anexat la prezentul convocator se comunica lista membrilor asociati-cotizanti cu drept de vot pentru Adunarea Generala.

Prezentul convocator a fost publicat pe site-ul asociatiei la data de 13.10.2023 in conformitate cu prevederile art.18.21 din Statut.

DESCARCĂ TABEL MEMBRI SUSTINATORI

DESCARCĂ MANDAT REPREZENTARE