shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0.00lei
View Cart Check Out

Convocare Adunare Generală a membrilor asociați-cotizanți

otelul-logo-triangle

Consiliul Director al Asociației Clubul Sportiv Suporter Club Oțelul Galați convoacă, în temeiul art. 18.9 din Statutul asociației, Adunarea Generală pentru data de luni, 28 noiembrie 2022, ora 17:00, la Club Liberty, situat în Galați, Str. Regiment 11 Siret, cu următoarea ordine de zi:

 1. Alocuțiunea Președintelui CD al asociației
 2. Prezentare raport financiar intermediar pe anul 2022
 3. Ratificarea demisiei și alegeri pentru funcția de secretar
 4. Schimbarea sediului social
 5. Desemnarea și aprobarea componenței Comisiei de cenzori
 6. Aprobarea cererilor de dobândire a calității de membru pentru anul în curs
 7. Aprobare înființare societate comercială în care clubul va fi unic acționar în vederea organizării activității comerciale la magazinul oficial
 8. Modificare art. 19.4 din statutul asociației și intrare în vigoare în următorul mandat
 9. Modificare art. 26.2 alin. 1, a) din statutul asociației
 10. Diverse

Iată calendarul complet al organizării Adunării Generale SC Oțelul Galați din 28 noiembrie 2022:

 • 19 oct – Convocare Adunare Generală
 • 31 oct – Afișare lista membri vot
 • 07 nov – 15 nov – Depunere dosare functie Secretar
 • 16 nov – 18 nov – Validare dosare Comisia Electorală
 • 21 nov – 25 nov – Dezbateri electorale
 • 28 nov 2022 – Adunare Generală
 • 10 dec 2022 – Adunare Generală – convocare 2

19 oct – Convocare Adunare Generală

18.9 Convocarea Adunărilor Generale, atât ordinare, cât şi extraordinare, se va face prin acordul Consiliului Director, la iniţiativa acestuia sau la cererea membrilor asociati-cotizanti.

18.21 Adunările Generale vor fi convocate printr-un anunţ, într-un ziar de larga circulaţie din Galati si/sau din Romania, sau pe site-ul oficial . Între publicarea anunţului şi ţinerea Adunării, trebuie să existe un minim de 15 de zile calendaristice şi un maxim de 60 de zile calendaristice.

31 oct – Afișare lista membri vot

25.1 Lista membrilor asociati-cotizanti cu drept de vot este intocmita de Secretar si verificata de catre Comisia electorala, si este afisata in mod obligatoriu cu cel putin 30 de zile inainte de alegeri pe situl asociatiei.

07 nov – 15 nov – Depunere dosare functie Secretar

22.1 Membrii eligibili vor fi toti membrii asociati-cotizanti care satisfac urmatoarele conditii, in ziua publicarii convocarii alegerilor:

 1. a) Să fie majori şi să nu fie în incapacitate din punct de vedere legal;
 2. b) Să fi fost membri asociati-cotizanti timp de minim un an, la momentul în care sunt convocate alegerile;
 3. c) Să nu fi fost sancţionat disciplinar de către asociatie, pentru o încălcare foarte gravă, în timpul unei perioade de 3 ani înainte de convocarea alegerilor;
 4. d) Sa nu detina functii de conducere intr-un partid politic (presedinte, vicepresedinte, secretar), in administratia publica, sa nu faca parte din Consilii Locale si Judetene, din Parlamentul Romaniei.
 5. e) sa nu fi suferit condamnari penale.

16 nov – 18 nov – Validare dosare Comisia Electorală

23.8 Atributiile Comisiei Electorale sunt urmatoarele :

 1. a) de a lua la cunoştinţă şi a soluţiona reclamaţiile prezentate de membri asociati-cotizanti, cu privire la candidate sau la desfasurarea procedurii de alegeri;
 2. b) să admită sau să respingă candidaturi şi anunţarea acestora;
 3. c) la cererea oricărui membru asociat-cotizant, candidat, sau din proprie iniţiativă, să ia o decizie cu privire la orice incident care apare în timpul procedurii electorale, care ar putea constitui o încălcare sau deviere de la regilile prevazute in Statut, sau afecteaza principiile caracterului public, oportunităţilor egale şi nediscriminării şi libertatea şi confidenţialitatea votului, care sunt presupuse de procedurii electorale;
 4. d) de a lua la cunoştinţă şi a soluţiona reclamaţiile prezentate de membri asociati-cotizanti sau Candidati, în orice etapă a procedurii electorale;
 5. e) să publice rezultatul alegerilor şi să întocmească şi să prezinte documentaţia de alegeri.

21 nov – 25 nov – Prezentare program electoral

30 nov 2022 – Adunare Generală

18.28 Adunarea va fi constituită valabil, pentru prima convocare, atunci când sunt prezenţi personal sau reprezentati de mandatari-delegati, jumătate plus unu din totalitatea membrilor asociati-cotizanti cu drept de vot

18.29 Pentru a doua convocare, Adunarea va fi valabil constituită oricare ar fi numărul membrilor asociati-cotizanti prezenti personal sau reprezentati de mandatari-delegati .

10 dec 2022 – Adunare Generală – convocare 2

18.30 Între prima şi a doua convocare trebuie să existe o perioadă de cel puţin 10 de zile

Pe data de 30 noiembrie 2022 va fi afișată pe site-ul oficial lista membrilor asociați cotizanți cu drept de vot în cadrul Adunării Generale Ordinare. Membrii asociați-cotizanți care nu pot fi prezenți la Adunarea Generală pot împuternici (delega) un alt membru asociat-cotizant care să participe la Adunarea Generală și să voteze în numele său.

Formularul de mandat poate fi descărcat de pe site-ul oficial, completat și trimis pe adresa de email socios@ascotelul.ro sau prin delegatul respectiv la Adunarea Generală. Mandatul delegaților va fi valabil pentru adunările generale desfășurate în cursul întregului an financiar 2022.

DESCARCĂ MANDATUL DE REPREZENTARE ȘI VOT