shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0.00lei
View Cart Check Out

Convocare Adunare Generală Alegeri

logo-otelul-stire2
În atenția membrilor asociați cotizanți – informații Adunare Generală
Consiliul Director Interimar al Asociatiei Clubul Sportiv Suporter Club Otelul Galati, convoaca intemeiul art.18.9 din Statutul asociatiei, Adunarea Generala de Alegeri a asociatiei pentru data de12.05.2019 ora 11.00 la sala de conferințe din incinta bazei sportive Oțelul cu urmatoarea ordinede zi :
1. Alegeri pentru functiile de Presedinte, Vicepresedinte, Secretar si trei Membri in Consiliul Director;
2. Desemnarea celor trei membri cotizanti care vor verifica si aproba procesul verbal al sedintei Adunarii Generale de Alegeri;
3. Stabilirea cvorumului de sedinta;
4. Adoptarea Hotararii Adunarii Generale de Alegeri din data de 12.05.2019;
5. Diverse.
Membrii asociati-cotizanti pot participa la Adunarea Generala de Alegeri in mod direct. Membrii asociati-cotizanti care, nu pot fi prezenti la Adunarea Generala pot imputernici (delega) un alt membru asociat-cotizant (mandatar-delegat), care sa participe la Adunarea Generala, si sa voteze in numele sau. Formularul de mandat poate fi descarcat de pe site-ul oficial, completat si trimis pe adresa de email socios@ascotelul.ro sau prin delegatul respectiv la Adunarea Generala.
Iată calendarul organizării Adunăriii Generale a SC Oțelul Galați:
11 Aprilie 2019 – start depunere candidaturi pentru funcțiile Consiliului Director
28 Aprilie 2019 – stop proces depunere candidaturi în vederea alegerilor
30 Aprilie 2019 – validarea candidaturilor de către Comisia electorală, anuntarea oficială acandidaților
1 Mai 2019 – 11 Mai 2019 – dezbateri finale între candidați
12 Mai 2019 – Adunarea Generală a SC Oțelul Galați
In conformitate cu prevederile art.22 din statut conditiile de eligibilitate pentru ca unmembru asociat-cotizant sa poata candida pentru una din functiile din Consiliul Director sunturmatoarele :

a) Să fie major și să nu fie în incapacitate din punct de vedere legal;

b) Să fi fost membru asociat-cotizant timp de minim un an, la momentul în care sunt convocatealegerile;

c) Să nu fi fost sancţionat disciplinar de către asociatie, pentru o încălcare foarte gravă, în timpul unei perioade de 3 ani înainte de convocarea alegerilor;

d) Sa nu detina functii de conducere intr-un partid politic (presedinte, vicepresedinte, secretar), in administratia publica, sa nu faca parte din Consilii Locale si Judetene, din Parlamentul Romaniei.

e) sa nu fi suferit condamnari penale.

Dosarul de candidatura se va depune pana cel mai tarziu la data de 28.04.2019 ora 18.00 la Stadionul Otelul (Galati, str. Anghel Saligny, Magazinul oficial, program luni-vineri 11:00-19:00) si va contine in mod obligatoriu urmatoarele :

– cerere de candidatura din care sa reiasa functia pentru care se candideaza;

-fotocopii faţă-verso ale cardurilor de membru asociat-cotizant ale Candidaţilor și adocumentelor lor de identitate;

– lista cu semnaturile de sustinere a candidaturii semnata de cel putin 10% din totalul membrilorasociati-cotizanti, avandu-se in vedere urmatoarele reguli :

a) membrii asociati-cotizanti pot susţine doar o singură Candidatură pentru aceiasi functie in Consiliul Director; toate fișele semnate de același membru asociat, care a susţinut mai mult de o Candidatură, vor fi considerate nule.

b) Toţi membrii asociati-cotizanti, care semnează o fișă de Candidatură, trebuie să fie incluși înlista de membrii asociati-cotizanti cu drept de vot, aprobat de Comisia electorala.

c) Fișele trebuie să fie completate utilizând formularul oficial, care va fi publicat de asociatiepentru fiecare proces electoral.

DESCARCĂ TABEL SUSȚINĂTORI ADUNAREA GENERALĂ