shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0.00lei
View Cart Check Out

Convocare Adunare Generală de Alegeri

otelul-logo-triangle

Consiliul Director al Asociaţiei Clubul Sportiv SC Otelul Galati, convoacă, în temeiul art.18.9 din Statutul asociaţiei, Adunarea Generală de Alegeri pentru data de 27 iunie 2021, ora 11.00, la sala de conferințe Dunărea Bătrână din incinta bazei sportive Oțelul. Clubul nostru ţine să reamintească membrilor oficiali importanţa prezenţei dumneavoastră la aceste alegeri, având în vedere contextul actual al asociaţiei. Subliniem faptul că  este nevoie de prezenţa unui număr cât mai mare de socios pentru îndeplinirea condiţiilor de cvorum, dar şi de implicarea dumneavoastră activă, candidând pentru posturile eligibile, respectiv cele de Preşedinte, Vicepreşedinte şi Secretar.

Calendarul organizării Adunăriii Generale a SC Oțelul Galați:

07 iunie 2021 – start depunere candidaturi pentru funcțiile Consiliului Director

21 iunie 2021 – stop proces depunere candidaturi în vederea alegerilor

23 iunie 2021 – validarea candidaturilor de către Comisia electorală, anuntarea oficială a candidaților

24-26 iunie 2021 – dezbateri finale între candidați

27 iunie 2021 – Adunarea Generală a SC Oțelul Galați

În conformitate cu prevederile art.22 din statut conditiile de eligibilitate pentru ca un membru asociat-cotizant sa poata candida pentru una din functiile din Consiliul Director sunturmatoarele :

a) Să fie major și să nu fie în incapacitate din punct de vedere legal;

b) Să fi fost membru asociat-cotizant timp de minim un an, la momentul în care sunt convocate alegerile;

c) Să nu fi fost sancţionat disciplinar de către asociatie, pentru o încălcare foarte gravă, în timpul unei perioade de 3 ani înainte de convocarea alegerilor;

d) Sa nu detina functii de conducere intr-un partid politic (presedinte, vicepresedinte, secretar), in administratia publica, sa nu faca parte din Consilii Locale si Judetene, din Parlamentul Romaniei.

e) sa nu fi suferit condamnari penale.

Dosarul de candidatura se va depune pana cel mai tarziu la data de 21 iunie, ora 18.00 la Stadionul Otelul (Galati, str. Anghel Saligny, Magazinul oficial, program luni-vineri 12:00-19:00) si va contine in mod obligatoriu urmatoarele :

– cerere de candidatura din care sa reiasa functia pentru care se candideaza;

-fotocopii faţă-verso ale cardurilor de membru asociat-cotizant ale Candidaţilor și a documentelor lor de identitate;

– lista cu semnaturile de sustinere a candidaturii semnata de cel putin 10% din totalul membrilor asociati-cotizanti, avandu-se in vedere urmatoarele reguli :

a) membrii asociati-cotizanti pot susţine doar o singură Candidatură pentru aceeasi functie in Consiliul Director; toate fișele semnate de același membru asociat, care a susţinut mai mult de o Candidatură, vor fi considerate nule.

b) Toţi membrii asociati-cotizanti, care semnează o fișă de Candidatură, trebuie să fie incluși în lista de membrii asociati-cotizanti cu drept de vot, aprobat de Comisia electorala.

c) Fișele trebuie să fie completate utilizând formularul oficial, care va fi publicat de asociatie pentru fiecare proces electoral.

DESCARCĂ TABEL SUSȚINĂTORI ADUNAREA GENERALĂ