shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0.00lei
View Cart Check Out

Convocare Adunare Generală Ordinară

Consiliul Director al Asociației Clubul Sportiv Suporter Club Oțelul Galați convoacă, în temeiul art. 18.9 din Statutul asociației, Adunarea Generală Ordinară pentru data de miercuri, 7 iunie 2023, ora 18:00, la Sala de conferințe „Dunărea Bătrână” din incinta Bazei Sportive Oțelul, cu următoarea ordine de zi:

1. Raportul privind lichidarea bugetului pentru anul financiar încheiat;

2. Raportul Comisiei de Cenzori;

3. Descărcarea de gestiune a Consiliului Director;

4. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar curent;

5. Diverse.

Până la Adunarea Generală, membrii asociați-cotizanți pot examina situațiile financiare pe site-ul oficial, la secțiunea Club – Situații financiare: https://ascotelul.ro/informatii-de-interes-public/

Conform statutului, art. 18.29 Pentru a doua convocare, Adunarea va fi valabil constituită oricare ar fi numărul membrilor asociati-cotizanti prezenti personal sau reprezentati de mandatari-delegati, respectiv art. 18.30 Între prima şi a doua convocare trebuie să existe o perioadă de cel puţin 10 de zile, astfel încât a doua convocare va avea loc miercuri, 21 iunie, ora 18:00, la Sala de conferințe „Dunărea Bătrână” din incinta Bazei Sportive Oțelul, cu aceeași ordine de zi.

În cursul săptămânii viitoare va fi afișată pe site-ul oficial lista membrilor asociați cotizanți cu drept de vot în cadrul Adunării Generale Ordinare. Membrii asociați-cotizanți care nu pot fi prezenți la Adunarea Generală pot împuternici (delega) un alt membru asociat-cotizant care să participe la Adunarea Generală și să voteze în numele său.

Formularul de mandat poate fi descărcat de pe site-ul oficial, completat și trimis pe adresa de email socios@ascotelul.ro sau prin delegatul respectiv la Adunarea Generală. Mandatul delegaților va fi valabil pentru adunările generale desfășurate în cursul întregului an financiar 2023.

DESCARCĂ MANDATUL DE REPREZENTARE ȘI VOT