shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0.00lei
View Cart Check Out

Convocator Adunare Generală, 31 martie 2018

logo-sc-otelul-galati

CONVOCATOR ADUNARE GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 31.03.2018 A ASOCIATIEI CLUBUL SPORTIV SUPORTER CLUB OTELUL GALATI

Consiliul Director al Asociatiei Clubul Sportiv Suporter Club Otelul Galati, convoaca in temeiul art.18.9 din Statutul asociatiei, Adunarea Generala Ordinara  a asociatiei pentru data de 31.03.2018 ora 10.00 la Sala de conferinte situata in incinta Stadionului ”Otelul” ,  Galati, Str. Anghel Saligny, nr. 2, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Alocutiunea Presedintelui;

2. Adoptarea Ordinei de zi;

3. Alegerea celor trei membrii cotizanti care vor verifica si aproba procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare;

4. Stabilirea cvorumului de sedinta;

5. Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului Director;

6. Aprobarea bilantului contabil pe anul 2017 si descarcarea de gestiune a Consiliului Director pentru anul 2017;

7. Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori pe anul 2017;

8. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018;

9. Adoptarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare din data de 31.03.2018;

10. Diverse.

În situatia in care, Adunarea Generala Ordinara nu va intruni cvorumul de sedinta prevazut de statut pentru a putea lua hotari valabile, aceasta va fi reconvocata pentru data de 14.04.2018 la aceeasi ora si in acelasi loc.

Membrii asociati-cotizanti pot participa la Adunarea Generala Ordinara in mod direct.

Membrii asociati-cotizanti care nu pot fi prezenti la Adunarea Generala pot imputernici (delega) un alt membru asociat-cotizant (mandatar-delegat), care sa participe la Adunarea Generala, si sa voteze in numele sau.

Membrii asociati-cotizanti care au fost imputerniciti ca delegati trebuie sa dovedeasca aceasta calitate, prin depunerea la sediul asociatiei sau pe mailul asociatiei a cartii de identitate, cardului de membru asociat-cotizant si imputernicirii (delegatiei), care trebuie sa mentioneze, data de la care incepe si data la care se termina perioada de delegaţie.

Delegaţilor li se va elibera o dovada, care va purta numele lor, numarul de Membru Asociat si durata perioadei lor de delegatie.