shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0.00lei
View Cart Check Out

Convocator Adunare Generală Extraordinară

Consiliul Director Interimar, prin Alexandru Dan Manole, vicepreședinte al ACS Suporter Club Oțelul Galați, convoacă, în temeiul art.18.9 din Statutul asociației, Adunarea Generală Extraordinară a asociației pentru data de 23.03.2024, ora 17.00, la sediul Asociației situat în Str. Anghel Saligny nr. 82, municipiul Galați, cu următoarea ordine de zi:

1. Adoptarea Ordinii de zi;
2. Stabilirea cvorumului de ședință;
3. Alegerea celor trei membri cotizanți care vor verifica și aproba procesul verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare;
4. Alegerea celor trei membri cotizanți care vor număra voturile;
5. Alegerea Președintelui Consiliului Director Interimar;
6. Alegerea Vicepreședintelui Consiliului Director Interimar;
7. Alegerea Secretarului Consiliului Director Interimar;
8. Aprobarea modificărilor statutului asociației în conformitate cu hotărârile Adunării Generale de Alegeri;
9. Adoptarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare de Alegeri;
10. Propuneri și Diverse;
11. Împuternicirea unei persoane în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Extraordinare de Alegeri și a modificărilor statutului asociației la Grefa Judecătoriei Galați, precum și la Registrul Sportiv de la Agenția Națională pentru Sport.

În situația în care Adunarea Generală Extraordinară de Alegeri nu va întruni cvorumul de ședință prevăzut de statut pentru a putea lua hotărâri valabile, aceasta va fi reconvocată pentru data de 02.04.2024 și va putea adopta hotărâri valabile indiferent de numărul membrilor asociați prezenți la ședință.
Membrii asociați-cotizanți pot participa la Adunarea Generală în mod direct.
Membrii asociați-cotizanți care nu pot fi prezenți la Adunarea Generală pot împuternici (delega) un alt membru asociat-cotizant (mandatar-delegat), care sa participe la Adunarea Generală și să voteze în numele său. Descarcă Mandat Reprezentare

Calendarul organizării Adunării Generale a SC Oțelul Galați:
21 februarie 2024 – convocare Adunare Generală SC Oțelul Galați;
22 februarie 2024 – publicare listă membri cu drept de vot (minimum 30 zile înainte de AG);
22 februarie 2024 – start depunere candidaturi pentru funcțiile Consiliului Director;
7 martie 2024 – stop proces depunere candidaturi în vederea alegerilor (minimum 15 zile înainte de AG);
11 martie 2024 – validarea candidaturilor de către Comisia electorală, anunțarea oficială a candidaților;
18 – 20 martie 2024 – dezbateri finale între candidați;
23 martie 2024 – Adunarea Generală a SC Oțelul Galați;
2 aprilie 2024 – Adunarea Generală-Reconvocare (dacă este cazul).

În conformitate cu prevederile art.22 din statut, condițiile de eligibilitate pentru ca un membru asociat-cotizant să poată candida pentru una dintre funcțiile din Consiliul Director Interimar (Președinte, Vicepreședinte, Secretar) sunt următoarele:
a) Să fie major și să nu fie în incapacitate din punct de vedere legal;
b) În momentul în care sunt convocate alegerile, să fi fost membru asociat-cotizant timp de minimum un an;
c) Să nu fi fost sancționat disciplinar de către asociație, pentru o încălcare foarte gravă, în timpul unei perioade de 3 ani înainte de convocarea alegerilor;
d) Să nu dețină funcții de conducere într-un partid politic (președinte, vicepreședinte, secretar), în administrația publică, să nu facă parte din Consilii Locale și Județene sau din Parlamentul României.
e) să nu fi suferit condamnări penale.

Dosarul de candidatură se va depune până cel mai târziu la data de 7 martie, ora 18:00, la Stadionul Oțelul (Galați, str. Anghel Saligny) și va conține în mod obligatoriu următoarele:
– cerere de candidatură din care să reiasă funcția pentru care candidează;
– fotocopii faţă-verso ale cardurilor de membru asociat-cotizant ale candidaților și a documentelor lor de identitate;
– lista cu semnăturile de susținere a candidaturii semnată de cel puțin 10% din totalul membrilor asociați-cotizanți, avându-se în vedere următoarele reguli:
* Toţi membrii asociați-cotizanți care semnează o fișă de candidatură trebuie să fie incluși în lista de membri asociați-cotizanți cu drept de vot, aprobat de Comisia Electorală.
* Fișele trebuie să fie completate utilizând formularul oficial, care va fi publicat de asociație pentru fiecare proces electoral.

Descarcă Tabel listă susținători

În cursul zilei 22 februarie 2024 se va comunica pe site lista membrilor asociați-cotizanți cu drept de vot pentru Adunarea Generală.

Prezentul convocator a fost publicat pe site-ul asociației la data de 21 februarie 2024, în conformitate cu prevederile art.18.21 din Statut.