shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0.00lei
View Cart Check Out

Convocator Adunarea Generală din 28 octombrie 2018

logo-tricou

Consiliul Director al Asociatiei Clubul Sportiv Suporter Club Otelul Galati, convoaca in temeiul art.18.9 din Statutul asociatiei, Adunarea Generala de Alegeri  a asociatiei pentru data de 28.10.2018 ora 11.00 la ”Clubul ArcelorMittal – Sidex” din Galati, Str.Regiment 11 Siret, nr. 2A, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Alegeri pentru functiile de Presedinte, Vicepresedinte, Secretar si trei Membri in Consiliul Director;

2. Desemnarea celor trei membrii cotizanti care vor verifica si aproba procesul verbal al sedintei Adunarii Generale de Alegeri;

3. Stabilirea cvorumului de sedinta;

4. Adoptarea Hotararii Adunarii Generale de Alegeri din data de 28.10.2018;

5. Diverse.

Procesul de votare va avea loc in intervalul orar 12.00 – 16.00.

Membrii asociati-cotizanti pot participa la Adunarea Generala de Alegeri in mod direct.

Membrii asociati-cotizanti care, nu pot fi prezenti la Adunarea Generala  pot imputernici (delega) un alt membru asociat-cotizant (mandatar-delegat), care sa participe la Adunarea Generala, si sa voteze in numele sau.

Membrii asociati-cotizanti care au fost imputerniciti ca delegati trebuie sa dovedeasca aceasta calitate, prin depunerea la sediul asociatiei sau pe mailul asociatiei a cartii de identitate, cardului de membru asociat-cotizant si imputernicirii (delegatiei), care trebuie sa mentioneze, data de la care incepe si data la care se termina perioada de delegaţie.

Delegaţilor li se va elibera o dovada, care va purta numele lor, numarul de Membru Asociat si durata perioadei lor de delegatie.

Lista membrilor asociati-cotizanti cu drept de vot pentru Adunarea Generala de Alegeri se va afisa pe site-ul asociatiei pana la data de 30.09.2018.Numai membrii asociati-cotizanti prevazuti in lista publicata au drept de vot in Adunarea Generala.

In conformitate cu prevederile art.22 din statut conditiile de eligibilitate pentru ca un membru asociat-cotizant sa poata candida pentru una din functiile din Consiliul Director sunt urmatoarele :

  1. a) Să fie major şi să nu fie în incapacitate din punct de vedere legal;
  2. b) Să fi fost membru asociat-cotizant timp de minim un an, la momentul în care sunt convocate alegerile;
  3. c) Să nu fi fost sancţionat disciplinar de către asociatie, pentru o încălcare foarte gravă, în timpul unei perioade de 3 ani înainte de convocarea alegerilor;
  4. d) Sa nu detina functii de conducere intr-un partid politic (presedinte, vicepresedinte, secretar), in administratia publica, sa nu faca parte din Consilii Locale si Judetene, din Parlamentul Romaniei.
  5. e) sa nu fi suferit condamnari penale.

Dosarul de candidatura se va depune pana cel mai tarziu la data de 12.10.2018 ora 16.00 la Stadionul Otelul ( Galati, str.Anghel Saligny ) si va contine in mod obligatoriu urmatoarele :

– cerere de candidature din care sa reiasa functia pentru care se candideaza;

-fotocopii faţă-verso ale cardurilor de membru asociat-cotizant ale Candidaţilor şi a documentelor lor de identitate;

– lista cu semnaturile de sustinere a candidaturii semnata de cel putin 10% din totalul membrilor asociati-cotizanti, avandu-se in vedere urmatoarele reguli :

  1. a) membrii asociati-cotizanti pot susţine doar o singură Candidatură pentru aceiasi functie in Consiliul Director; toate fişele semnate de acelaşi membru asociat, care a susţinut mai mult de o Candidatură, vor fi considerate nule.
  2. b) Toţi membrii asociati-cotizanti, care semnează o fişă de Candidatură, trebuie să fie incluşi în lista de membrii asociati-cotizanti cu drept de vot, aprobat de Comisia electorala.
  3. c) Fişele trebuie să fie completate utilizând formularul oficial, care va fi publicat de asociatie pentru fiecare proces electoral .

In situatia in care, Adunarea Generala de Alegeri nu va intruni cvorumul de sedinta prevazut de statut pentru a putea lua hotarri valabile, aceasta va fi reconvocata pentru data de 11.11.2018 la aceiasi ora si in acelasi loc.