shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0.00lei
View Cart Check Out

Convocator al Adunării Generale din 8 aprilie 2017

logo-otelul-stire2

CONVOCATOR

ADUNARE GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 08.04.2017 A ASOCIATIEI CLUBUL SPORTIV SUPORTER CLUB OTELUL GALATI

Consiliul Director al Asociatiei CLUBUL Sportiv Suporter Club Otelul Galati, convoaca in temeiul art.18.9 din Statutul asociatiei, Adunarea Generala Ordinara  a asociatiei pentru data de 08.04.2017 ora 11:00 in sala Nicolae Balcescu din incinta Centrului de afaceri Dunarea (fosta cofetarie a Hotelului Dunarea de la etajul 1), cu urmatoarea ordine de zi :

1.Alocutiunea Presedintelui;

2.Adoptarea Ordinei de zi;

3.Alegerea celor trei membrii cotizanti care vor verifica si aproba procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare;

4.Stabilirea cvorumului de sedinta;

5.Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului Director;

6.Aprobarea bilantului contabil pe anul 2016 si descarcarea de gestiune a Consiliului Director pentru anul 2016;

7.Aprobarea Raportului Cenzorului;

8.Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017;

9.Ratificarea celor trei membrii ai Consiliului Director numiti prin insasi decizia consiliului director in conformitate cu prevederile art.19.3 din statut;

10.Desemnarea membrilor Comisiei de Cenzori;

11.Desemnarea celor doi membrii alesi de Adunarea Generala in cadrul Comisiei de Disciplina;

12.Adoptarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare din data de 08.04.2017;

13.Actualizarea Actului Constitutiv in conformitate cu Hotararea Adunarii Generale Ordinare din data de 08.04.2017;

14.Diverse.

In situatia in care, Adunarea Generala Ordinara nu va intruni cvorumul de sedinta prevazut de statut pentru a putea lua hotari valabile, aceasta va fi reconvocata pentru data de 18.04.2017 la aceeasi ora si in acelasi loc.