shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0.00lei
View Cart Check Out

Vineri, 24 mai, a doua convocare a Adunării Generale

logo-otelul-stire3

Întrucât la prima convocare nu a fost îndeplinit cvorumul necesar contituirii valabile a Adunării Generale, Consiliul Director Interimar al Asociației Clubul Sportiv Suporter Club Oțelul Galați convoacă pentru a doua oară Adunarea Generală pentru data de vineri, 24 mai 2019 ora 18:00, la Sala de conferinte din incinta Bazei Sportive Oțelul, cu următoarea ordine de zi:

1. Alegeri pentru functiile de Presedinte, Vicepresedinte, Secretar si trei Membri in Consiliul Director;

2. Desemnarea celor trei membri cotizanti care vor verifica si aproba procesul verbal al sedintei Adunarii Generale de Alegeri;

3. Diverse

– Definire obiectiv sportiv pentru sezonul 2019-2020;

– Cuantum cotizații carduri membri asociați 2019-2020;

– Conditiile de asociere a clubului cu diverse entități;

– Propunere si validare organigrama comitet executiv 2019-2020. Roluri si responsabilitati;

– Surse bugetare, plafon maxim salarial brut;

– Schimbarea adresei de corespondență a clubului;

4. Adoptarea Hotararii Adunarii Generale de Alegeri din data de 25.05.2019.

Conform art. 23.8 din statut privind atributiile Comisiei Electorale, coroborat cu art. 26.4, aceasta a validat o singură candidatură, în persoana domnului Bogdan Bartoș pentru funcția de vicepreședinte.

Conform art 19.3, funcţiile care alcătuiesc Consiliul vor fi, cel puţin şi necesar, cele de Preşedinte, Vicepreşedinte, si Secretar fiind completate ulterior prin decizia Consiliului însuşi, cu până la trei alţi Vicepreşedinţi si pana la 9 membri simpli. Întrucât a fost depusă doar o singură candidatură, cea pentru funcția de vicepreședinte, Consiliul Director nu va întruni condițiile necesare pentru a fi valabil constituit, iar procesul electoral va fi reluat. Comisia electorala va comunica acest fapt Consiliului Director al asociatiei sau Consiliului Director Interimar, care trebuie să convoace noi alegeri, în termen de maxim 3 luni.

Pe site-ul oficial a fost afișată lista membrilor asociați cotizanți cu drept de vot în cadrul Adunării Generale Ordinare. Membrii asociați-cotizanți care nu pot fi prezenți la Adunarea Generală pot împuternici (delega) un alt membru asociat-cotizant care să participe la Adunarea Generală și să voteze în numele său. CLICK AICI

Formularul de mandat poate fi descărcat de pe site-ul oficial, completat și trimis pe adresa de email socios@ascotelul.ro sau prin delegatul respectiv la Adunarea Generală. Mandatul delegaților va fi valabil pentru adunările generale desfășurate în cursul întregului an financiar 2019. CLICK AICI