shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0.00lei
View Cart Check Out

Hotărârea Adunării Generale a SC Oțelul Galați din 12 decembrie 2022

otelul-logo-triangle

Adunarea Generală a SC Oțelul Galați întrunită la a doua convocare pe data de 12 decembrie 2022, ora 17:30 la Club Liberty, hotărăște:

1. În conformitate cu prevederile art.18.29 din Statut, Adunarea Generală de Alegeri este statutară, fiind la a doua convocare, drept pentru care este legal constituită și poate lua hotărâri în mod legal

2. Adunarea Generală a luat act de propuneri și a votat componența celor trei membri pentru verificarea si aprobarea procesului verbal de ședință

3. Ia act de Alocuțiunea Președintelui CD al asociației, Marian Brăilescu

4. Ia act de prezentarea raportului financiar intermediar pe anul 2022

5. Aprobă ratificarea demisiei și alegerile pentru funcția de secretar

Comisia Electorală a respins dosarele de candidatură pentru membrii Mihai Viorel Duda și Ciprian Rusu. Pentru a nu bloca activitatea asociației, Consiliul Director a decis numirea lui Ciprian Rusu ca secretar interimar, iar Adunarea Generală a ratificat această numire și astfel va ocupa funcția de secretar cu drepturi depline

6. Aprobă schimbarea sediului social la stadionul Oțelul, Str. Anghel Saligny nr. 82, Galați

7. Aprobă desemnarea componenței Comisiei de cenzori

8. Aprobă cererile de dobândire a calității de membru pentru anul în curs

9. Aprobă înființarea unei societăți comerciale în care clubul va fi unic acționar în vederea organizării activității comerciale la magazinul oficial

10. Aprobă modificare art. 19.4 din statutul asociației

11. Aprobă modificarea art. 26.2 alin. 1, a) din statutul asociației

12. Aprobă introducerea pe ordinea de zi la Diverse și stabilește componența Comisiei de Disciplină

13. Adoptă Hotărârea Adunării Generale a SC Oțelul Galați din data de 12 decembrie 2022

14. Împuternicește pe domnul Cosmin Bărbieru să depună documentația la instanțele judecătorești pentru punerea in aplicare a Hotărârii Adunării Generale a SC Oțelul Galați din data de 12 decembrie 2022