shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0.00lei
View Cart Check Out

Hotărârea Adunării Generale a SC Oțelul Galați din 21 iunie 2023

Adunarea Generală a SC Oțelul Galați întrunită la a doua convocare pe data de 21 iunie 2023, ora 18:00 la sala de conferințe Dunărea Bătrână a stadionului Oțelul, hotărăște:

1. În conformitate cu prevederile art.18.29 din Statut, Adunarea Generală de Alegeri este statutară, fiind la a doua convocare, drept pentru care este legal constituită și poate lua hotărâri în mod legal

2. Aprobă Raportul privind lichidarea bugetului pentru anul financiar încheiat;

3. Aprobă Raportul Comisiei de Cenzori;

4. Aprobă Descărcarea de gestiune a Consiliului Director;

5. Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar curent;

6. Aprobă introducerea pe ordinea de zi la Diverse și aprobă metodologia propusă de înscriere în Asociație în sezonul 2023/24, cu respectarea prevederilor statutare

Înscrierea se va face offline, la Magazinul Oficial, prin completarea și depunerea unei adeziuni, respectiv plata cotizației de membru. Online va fi folosită platforma bilete.ro, cu obligativitatea completării tuturor câmpurilor solicitate, iar ulterior prin completarea și trimiterea adeziunii către socios@ascotelul.ro. Solicitările de înscriere care nu vor respecta acesta prevederi nu vor fi aprobate de către Consiliul Director, iar solicitantului i se va returna contravaloarea cardului pentru care a optat.

7. Adoptă Hotărârea Adunării Generale a SC Oțelul Galați din data de 21 iunie 2023

8. Împuternicește pe domnul Cosmin Bărbieru să depună documentația la instanțele judecătorești pentru punerea in aplicare a Hotărârii Adunării Generale a SC Oțelul Galați din data de 21 iunie 2023