shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0.00lei
View Cart Check Out

Hotărârea Adunării Generale a SC Oțelul Galați din 27 martie 2022

otelul-logo-triangle

Adunarea Generală Ordinară a SC Oțelul Galați întrunită la data de 27 martie 2022, ora 11:00, la sala de conferințe Dunărea Bătrână din incinta stadionului Oțelul, hotărăște:
 • Constată întrunirea cvorumului prevăzut de art. 18.29 din statutul asociației, Adunarea Generală fiind constituită în mod statutar.
 • Aprobă cu unanimitate de voturi ordinea de zi a ședinței Adunării Generale.
 • Ia act de alocuțiunea președintelui SC Oțelul Galați, Marian Brăilescu.
 • Aprobă cu unanimitate de voturi Raportul privind lichidarea bugetului pentru anul financiar încheiat.
 • Aprobă cu unanimitate de voturi Bugetul de venituri și cheltuieli pentru noul an financiar.
 • Aprobă cu unanimitate de voturi modificarea articolelor 18.4 și 19.6 din statut:

  18.4 Competenţele Adunării Generale sunt:

  […] – emiterea de garanţii transferabile sau acceptarea de bani sub formă de credite sau împrumuturi, ale căror valori depăşesc 20% din cuantumul total al bugetului pentru anul următor;

  19.6 Consiliul Director are facultăţi depline de a administra finanţele Clubului, conform limitărilor stabilite de dispoziţiile legale aplicabile şi a următoarelor dispoziţii din acest Statut:

  […] 2. b) Consiliul Director poate obţine, garanta sau transfera bani sub formă de credit sau împrumuturi, sau poate emite garanţii transferabile, până la o sumă nu mai mare decât 20% din Bugetul veniturilor anuale. Orice alt acord care depăşeşte această sumă va avea nevoie de aprobarea Adunării Generale, care va fi acordată cu o majoritate de două treimi din cei prezenţi.

 • Adoptă Hotărârea Adunării Generale a SC Oțelul Galați din data de 27 martie 2022.