shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0.00lei
View Cart Check Out

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a SC Oțelul Galați din 20 aprilie 2019

logo-otelul-stire2

Adunarea Generală Ordinară a SC Oțelul Galați întrunită la a doua convocare pe data de 20 aprilie 2019, ora 11:00 la stadionul Oțelul hotărăște:

1. În conformitate cu prevederile art.18.29 din Statut, Adunarea Generală de Alegeri este statutară, fiind la a doua convocare, drept pentru care este legal constituită și poate lua hotărâri în mod legal

2. Adunarea Generală Ordinara a votat ca verificarea si aprobarea procesului verbal de ședință să se facă de către domnii Roșcan Dănuț, Brăilescu Marian și Rădulescu Petre Virgil

3. Aprobă Raportul de activitate al Consiliului Director pentru anul 2018

4. Aprobă bilanțul finanaciar contabil și contul de execuție bugetară pentru anul 2018, precum și descărcarea de gestiune a Consiliului Director pentru anul 2018

5. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2019

6. Aprobă numirea domnului Ciobanu Mihai în funcția de manager general al clubului

7. Adoptă Hotărârea Adunării Generale a SC Oțelul Galați din data de 20 aprilie 2019