shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0.00lei
View Cart Check Out

În atenția membrilor asociați cotizanți – informații Adunare Generală

logo-sc-otelul-galati

Consiliul Director al Asociatiei Clubul Sportiv Suporter Club Otelul Galati, convoaca in temeiul art.18.9 din Statutul asociatiei, Adunarea Generala a asociatiei pentru data de 11.04.2021, ora 11.00, la sala de conferințe din incinta bazei sportive Oțelul, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Stabilirea cvorumului de sedinta;

2. Raportul privind lichidarea bugetului pentru anul financiar încheiat;

3. Alegeri pentru functiile de Presedinte, Vicepresedinte, Secretar;

4. Desemnarea celor trei membri cotizanti care vor verifica si aproba procesul verbal al sedintei Adunarii Generale de Alegeri;

5. Bugetul pentru noul an financiar;

6. Adoptarea Hotararii Adunarii Generale de Alegeri din data de 11.04.2021;

7. Diverse.

Membrii asociati-cotizanti pot participa la Adunarea Generala de Alegeri in mod direct. Membrii asociati-cotizanti care, nu pot fi prezenti la Adunarea Generala pot imputernici (delega) un alt membru asociat-cotizant (mandatar-delegat), care sa participe la Adunarea Generala, si sa voteze in numele sau. Formularul de mandat poate fi descarcat de pe site-ul oficial, completat si trimis pe adresa de email socios@ascotelul.ro sau prin delegatul respectiv la Adunarea Generala.

Iată calendarul organizării Adunăriii Generale a SC Oțelul Galați:

10 martie 2021 – start depunere candidaturi pentru funcțiile Consiliului Director

27 martie 2021 – stop proces depunere candidaturi în vederea alegerilor

30 martie 2021 – validarea candidaturilor de către Comisia electorală, anuntarea oficială a candidaților

1 aprilie 2021 – 10 aprilie 2021 – dezbateri finale între candidați

11 aprilie 2021 – Adunarea Generală a SC Oțelul Galați

In conformitate cu prevederile art. 22 din statut conditiile de eligibilitate pentru ca unmembru asociat-cotizant sa poata candida pentru una din functiile din Consiliul Director sunt urmatoarele :

a) Să fie major și să nu fie în incapacitate din punct de vedere legal;
b) Să fi fost membru asociat-cotizant timp de minim un an, la momentul în care sunt convocate alegerile;
c) Să nu fi fost sancţionat disciplinar de către asociatie, pentru o încălcare foarte gravă, în timpul unei perioade de 3 ani înainte de convocarea alegerilor;
d) Sa nu detina functii de conducere intr-un partid politic (presedinte, vicepresedinte, secretar), in administratia publica, sa nu faca parte din Consilii Locale si Judetene, din Parlamentul Romaniei.
e) sa nu fi suferit condamnari penale.
Dosarul de candidatura se va depune pana cel mai tarziu la data de 27.03.2021 ora 18.00 la Stadionul Otelul (Galati, str. Anghel Saligny, Magazinul oficial, program luni-vineri 12:00-19:00) si va contine in mod obligatoriu urmatoarele :
– cerere de candidatura din care sa reiasa functia pentru care se candideaza;
– fotocopii faţă-verso ale cardurilor de membru asociat-cotizant ale Candidaţilor și adocumentelor lor de identitate;
– lista cu semnaturile de sustinere a candidaturii semnata de cel putin 10% din totalul membrilor asociati-cotizanti, avandu-se in vedere urmatoarele reguli :
a) membrii asociati-cotizanti pot susţine doar o singură Candidatură pentru aceeasi functie in Consiliul Director; toate fișele semnate de același membru asociat, care a susţinut mai mult de o Candidatură, vor fi considerate nule.
b) Toţi membrii asociati-cotizanti care semnează o fișă de Candidatură, trebuie să fie incluși înlista de membrii asociati-cotizanti cu drept de vot, aprobat de Comisia electorala.
c) Fișele trebuie să fie completate utilizând formularul oficial, care va fi publicat de asociatie pentru fiecare proces electoral.