shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0.00lei
View Cart Check Out

În atenția membrilor asociați-cotizanți: Informații Adunare Generală

otelul-site-logo
Conform art. 23.8 din statut privind atributiile Comisiei Electorale, coroborat cu art. 26.4, aceasta a înregistrat și validat o singură candidatură, în persoana domnului Cornel Romeo Moisescu pentru funcția de vicepreședinte.

Conform art 19.3, funcţiile care alcătuiesc Consiliul vor fi, cel puţin şi necesar, cele de Preşedinte, Vicepreşedinte, si Secretar fiind completate ulterior prin decizia Consiliului însuşi, cu până la trei alţi Vicepreşedinţi si pana la 9 membri simpli. Întrucât a fost depusă doar o singură candidatură, cea pentru funcția de vicepreședinte, Consiliul Director nu va întruni condițiile necesare pentru a fi valabil constituit, iar procesul electoral va fi reluat. Comisia electorala va comunica acest fapt Consiliului Director al asociatiei  care va ramane in functie si care trebuie să convoace noi alegeri, în termen de maxim 3 luni.

Astfel, Adunarea Generala a asociatiei din data de 11.04.2021, ora 11.00, ce se va desfășura la sala de conferințe Dunărea Bătrână din incinta bazei sportive Oțelul, va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Stabilirea cvorumului de sedinta;

2. Raportul privind lichidarea bugetului pentru anul financiar încheiat;

3. Alegeri pentru functiile de Presedinte, Vicepresedinte, Secretar;

4. Desemnarea celor trei membri cotizanti care vor verifica si aproba procesul verbal al sedintei Adunarii Generale de Alegeri;

5. Bugetul pentru noul an financiar;

6. Adoptarea Hotararii Adunarii Generale din data de 11.04.2021;

7. Diverse.