shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0.00lei
View Cart Check Out

În atenția membrilor asociați cotizanți – informații Adunare Generală

logo-tricou

Consiliul Director al Asociatiei Clubul Sportiv Suporter Club Otelul Galati, convoaca in temeiul art.18.9 din Statutul asociatiei, Adunarea Generala de Alegeri  a asociatiei pentru data de 28.10.2018 ora 11.00 la ”Clubul ArcelorMittal – Sidex” din Galati, Str.Regiment 11 Siret, nr. 2A, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Alegeri pentru functiile de Presedinte, Vicepresedinte, Secretar si trei Membri in Consiliul Director;

2. Desemnarea celor trei membrii cotizanti care vor verifica si aproba procesul verbal al sedintei Adunarii Generale de Alegeri;

3. Stabilirea cvorumului de sedinta;

4. Adoptarea Hotararii Adunarii Generale de Alegeri din data de 28.10.2018;

5. Diverse.

Membrii asociati-cotizanti pot participa la Adunarea Generala de Alegeri in mod direct. Membrii asociati-cotizanti care, nu pot fi prezenti la Adunarea Generala  pot imputernici (delega) un alt membru asociat-cotizant (mandatar-delegat), care sa participe la Adunarea Generala, si sa voteze in numele sau. Formularul de mandat poate fi descarcat de pe site-ul oficial, completat si trimis pe adresa de email socios@ascotelul.ro sau prin delegatul respectiv la Adunarea Generala.

DESCARCĂ MANDATUL DE REPREZENTARE SI VOT ADUNARE GENERALA

Iată calendarul organizării Adunăriii Generale a SC Oțelul Galați:

  • 30 Septembrie 2018 – start depunere candidaturi pentru funcțiile Consiliului Director
  • 13 Octombrie 2018  – stop proces depunere candidaturi în vederea alegerilor
  • 18 Octombrie 2018 – validarea candidaturilor de către Comisia electorală, anuntarea oficială a candidaților
  • 18 Octombrie 2018 – 26 Octombrie 2018  – dezbateri finale între candidați
  • 28 Octombrie 2018 – Adunarea Generală a SC Oțelul Galați

In conformitate cu prevederile art.22 din statut conditiile de eligibilitate pentru ca un membru asociat-cotizant sa poata candida pentru una din functiile din Consiliul Director sunt urmatoarele :

a) Să fie major şi să nu fie în incapacitate din punct de vedere legal;
b) Să fi fost membru asociat-cotizant timp de minim un an, la momentul în care sunt convocate alegerile;
c) Să nu fi fost sancţionat disciplinar de către asociatie, pentru o încălcare foarte gravă, în timpul unei perioade de 3 ani înainte de convocarea alegerilor;
d) Sa nu detina functii de conducere intr-un partid politic (presedinte, vicepresedinte, secretar), in administratia publica, sa nu faca parte din Consilii Locale si Judetene, din Parlamentul Romaniei.
e) sa nu fi suferit condamnari penale.

Dosarul de candidatura se va depune pana cel mai tarziu la data de 13.10.2018 ora 18.00 la Stadionul Otelul (Galati, str. Anghel Saligny, Magazinul oficial, program luni-vineri 11:00-19:00) si va contine in mod obligatoriu urmatoarele :

– cerere de candidature din care sa reiasa functia pentru care se candideaza;
-fotocopii faţă-verso ale cardurilor de membru asociat-cotizant ale Candidaţilor şi a documentelor lor de identitate;
– lista cu semnaturile de sustinere a candidaturii semnata de cel putin 10% din totalul membrilor asociati-cotizanti, avandu-se in vedere urmatoarele reguli :
a) membrii asociati-cotizanti pot susţine doar o singură Candidatură pentru aceiasi functie in Consiliul Director; toate fişele semnate de acelaşi membru asociat, care a susţinut mai mult de o Candidatură, vor fi considerate nule.
b) Toţi membrii asociati-cotizanti, care semnează o fişă de Candidatură, trebuie să fie incluşi în lista de membrii asociati-cotizanti cu drept de vot, aprobat de Comisia electorala.
c) Fişele trebuie să fie completate utilizând formularul oficial, care va fi publicat de asociatie pentru fiecare proces electoral.

DESCARCĂ TABEL SUSȚINĂTORI ADUNAREA GENERALĂ