shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0.00lei
View Cart Check Out

Informații Adunare Generală Alegeri, 12 mai 2019

logo-otelul-stire3
În atenția membrilor asociați cotizanți – informații Adunare Generală
Consiliul Director Interimar al Asociatiei Clubul Sportiv Suporter Club Otelul Galati, convoaca intemeiul art.18.9 din Statutul asociatiei, Adunarea Generala de Alegeri a asociatiei pentru data de12.05.2019 ora 11.00 la sala de conferințe din incinta bazei sportive Oțelul cu urmatoarea ordine de zi :
1. Alegeri pentru functiile de Presedinte, Vicepresedinte, Secretar si trei Membri in Consiliul Director;
2. Desemnarea celor trei membri cotizanti care vor verifica si aproba procesul verbal al sedintei Adunarii Generale de Alegeri;
3. Stabilirea cvorumului de sedinta;
4. Adoptarea Hotararii Adunarii Generale de Alegeri din data de 12.05.2019;
5. Diverse.
Conform art. 23.8 din statut privind atributiile Comisiei Electorale, coroborat cu art. 26.4, aceasta a luat validat o singură candidatură, în persoana domnului Bogdan Bartoș pentru funcția de vicepreședinte.

Conform art 19.3, funcţiile care alcătuiesc Consiliul vor fi, cel puţin şi necesar, cele de Preşedinte, Vicepreşedinte, si Secretar fiind completate ulterior prin decizia Consiliului însuşi, cu până la trei alţi Vicepreşedinţi si pana la 9 membri simpli. Întrucât a fost depusă doar o singură candidatură, cea pentru funcția de vicepreședinte, Consiliul Director nu va întruni condițiile necesare pentru a fi valabil constituit, iar procesul electoral va fi reluat. Comisia electorala va comunica acest fapt Consiliului Director al asociatiei sau Consiliului Director Interimar, care trebuie să convoace noi alegeri, în termen de maxim 3 luni.

Toate reclamaţiile privind aspectele electorale, în afară de cele care apar în ziua electorală, trebuie să fie făcute către Comitetul Electoral, în termen de 24 de ore de la eveniment, incident sau decizia care face subiectul contestaţiei.Comisia electorala va solutiona reclamatia in mod obligatoriu în termen de cel mult 24 de ore de la prezentarea reclamaţiei. Deciziile Comisiei electorale sunt definitive si de executare imediata, putand fi atacate impreuna cu hotararea Adunarii Generale, in termenul general prevazut de lege si de prezentul Statut, pentru atacarea hotararilor Adunarii Generale.