shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0.00lei
View Cart Check Out

Inscriere în Suporter Club Otelul Galati

Logo-SCOG

Calitatea de membru se dobândeşte pe baza liberei adeziuni la prevederile statutului Suporter Club Oțelul Galați. Pentru a deveni membru trebuie completată și semnată o cerere de aderare (vezi formularul de mai jos), apoi fiecare membru va achita la înscriere o contribuție unică în valoare de de 50 RON. Cererea de adeziune se poate descărca și din secțiunea Download a site-ului nostru, iar cei interesați o pot completa și o pot trimite scanată pe email la adresa contact@ascotelul.ro. În plus, membrii vor avea obligația de a achita o cotizație anuală în funcție de cardul de socios dorit:

a) roşu, pentru pentru tinerii până în 21 de ani şi  persoanele peste 65 de ani. Cotizaţia anuală pentru aceasta categorie este de 60 de lei,plătibili în una sau două rate (la începutul turului şi la începutul returului)

b) alb, pentru membrii cotizanţi. Cotizaţia este 150 lei anual, plătibiliîn una sau două rate (la începutul turului şi la începutul returului)

c) albastru, pentru cei care doresc să se implice mai mult financiar, 400 lei anual, plătibili într-o singură tranşă.

Plata contribuției unice și a cotizației se poate face la sediul nostru situat în incinta Bazei Sportive Siderurgistul, Str. Cloșca nr. 2-3, Galați (Luni / 10:00 – 14:00; Marţi / 16:00 – 20:00; Miercuri / 10:00 – 14:00; Joi / 16:00 – 20:00; Vineri / 16:00 – 20:00), urmând ca în momentul plății să primiți și chitanța aferentă. De asemenea, puteți folosi unul din cele două conturi deschise la BRD: RO59BRDE180SV07675471800 în RON si RO55BRDE180SV07675551800 în Euro, unde puteți depune contravaloarea cardului dorit.

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Drepturi

Membrii asociati-cotizanti au următoarele drepturi:

– sa detina un vot in adunarea generala si sa-si exercite dreptul de vot in adunarea generala;

– de a fi alesi în Consiliul Director, sau pentru funcţii în orice alt organ de conducere, administrativ sau consultativ, reglementat de prezentul Statut sau care este creat de către Consiliul Director, în conformitate cu regulamentele aplicabile;

– de a participa în activităţi sportive şi activităţi sociale, recreative, culturale sau ştiinţifice, pe care Clubul le organizează în favoarea membrilor asociati-cotizanti, în conformitate cu normele şi regulamentele prevăzute de Consiliul Director;

– de a participa la evenimentele sportive organizate de asociatie, în conformitate cu alocările de locuri care sunt atribuite membrilor asociati-cotizanti, la orice moment dat, în funcţie de disponibilităţile existente. Pentru fiecare dintre dotările asociatiei, un singur loc poate fi alocat unui singur membru asociat-cotizant.Consiliul Director, în conformitate cu condiţiile pe care le stabileşte, poate atribui locuri alocate membrilor asociati-cotizanti ai asociatiei, în dotări ale asociatiei, altor persoane, atâta timp cât acestea au sau obţin calitatea de membru asociat-cotizant, nu au deja alocat un alt loc în dotarile asociatiei, şi pot dovedi acordul sau dorinţa deţinătorului locului şi a solicitantului, pentru o nouă alocare, prin înfăţişarea lor în persoană la birourile asociatiei, prezentând un înscris privat, semnat în mod legal în faţa unui notar, în care este specificat acordul deţinătorului locului.Este interzis în mod expres transferul oneros, de către membrii asociati-cotizanti cărora le sunt alocate locuri, a dreptului de a participa la evenimente sportive utilizând locurile care fac obiectul alocării respective, cu excepţia cazului în care acest transfer se face prin intermediul sau în beneficiul asociatiei.

– de a fi informaţi cu privire la orice aspect care afectează individual calitatea lor de a fi membru asociat-cotizant şi relaţiile lor cu asociatia;

Obligații

Membrii asociati-cotizanti vor avea următoarele obligatii:

– de a respecta Statutul Clubului, hotararile Adunării Generale, Regulamentele interne şi Deciziiile luate si Regulamentele convenite de Consiliul Director, în exercitarea drepturilor care le-au fost conferite;

– de a-şi exercita toate drepturile care le-au fost conferite prin calitatea de a fi membru asociat-cotizant, cu demnitatea şi respectul impuse de imaginea publică şi renumele asociatiei şi – în legătură cu dreptul lor de a participa la activităţile asociatiei şi libertatea de vorbire şi exprimare – cu onoarea, demnitatea şi confidenţialitatea impuse de alţi membrii asociati-cotizanti, delegaţi, directori, persoane din domeniul sportului, jucători, antrenori, angajaţi şi orice altă persoană care are legatura cu asociatia;

– de a contribui la susţinerea responsabilităţilor financiare ale asociatiei, prin efectuarea periodică a tuturor plăţilor ordinare şi extraordinare, aşa cum sunt prevăzute de Statut sau convenite de Adunarea Generală sau Consiliul Director, ca parte a competenţelor lor respective, sub forma oricaror taxe si/sau cotizatii, periodice sau extraordinare, bilete de sezon sau alte contribuţii pentru utilizarea dotărilor şi serviciilor asociatiei sau participarea la competiţiile şi evenimentele sportive, pe care asociatia le organizează sau la care participă echipa sa sau oameni ai sportului aparţinând asociatiei;

– de a contribui la îndeplinirea activităţilor asociatiei, atât prin sport, cât şi prin participarea în organele de conducere, consultative sau de administraţie, atunci când este cazul;

– de a îşi onora prompt obligaţiile financiare de orice fel, altele decât cele menţionate în articolul 14, alin.3, pe care membrii asociati-cotizanti le au faţă de asociatie, şi de a compensa asociatia, cu punctualitate, pentru daune sau pierderi cauzate bunurilor asociatiei, ca o consecinţă a acţiunilor sau omisiunilor membrului asociat-cotizant respectiv;

– de a comunica o adresă postala si una de e-mail, la care pot fi trimise comunicările asociatiei, şi de a asigura notificări certe cu privire la orice schimbare de adresă;

– de a pune la dispoziţie un număr de cont si detaliile registrului bancar pentru o instituţie financiară, in scopul perceperii taxelor sau contribuţiilor de membru asociat-cotizant şi la care pot fi făcute plăţile asociatiei.