shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0.00lei
View Cart Check Out

Lista membrilor cu drept de vot la Adunarea Generală din 28 nov 2022

otelul-logo-triangle

Consiliul Director al Asociației Clubul Sportiv Suporter Club Oțelul Galați convoacă, în temeiul art. 18.9 din Statutul asociației, Adunarea Generală pentru data de luni, 28 noiembrie 2022, ora 17:00, la Club Liberty, situat în Galați, Str. Regiment 11 Siret, cu următoarea ordine de zi:

  1. Alocuțiunea Președintelui CD al asociației
  2. Prezentare raport financiar intermediar pe anul 2022
  3. Ratificarea demisiei și alegeri pentru funcția de secretar
  4. Schimbarea sediului social
  5. Desemnarea și aprobarea componenței Comisiei de cenzori
  6. Aprobarea cererilor de dobândire a calității de membru pentru anul în curs
  7. Aprobare înființare societate comercială în care clubul va fi unic acționar în vederea organizării activității comerciale la magazinul oficial
  8. Modificare art. 19.4 din statutul asociației și intrare în vigoare în următorul mandat
  9. Modificare art. 26.2 alin. 1, a) din statutul asociației
  10. Diverse

Lista membrilor asociați cotizanți cu drept de vot în cadrul Adunării Generale Ordinare

DESCARCĂ LISTA MEMBRILOR CU DREPT DE VOT

Membrii asociați-cotizanți care nu pot fi prezenți la Adunarea Generală pot împuternici (delega) un alt membru asociat-cotizant care să participe la Adunarea Generală și să voteze în numele său.

Formularul de mandat poate fi descărcat de pe site-ul oficial, completat și trimis pe adresa de email socios@ascotelul.ro sau prin delegatul respectiv la Adunarea Generală. Mandatul delegaților va fi valabil pentru adunările generale desfășurate în cursul întregului an financiar 2022.

DESCARCĂ MANDATUL DE REPREZENTARE ȘI VOT