shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0.00lei
View Cart Check Out

Promovarea egalității rasiale

logo-sc-otelul-galati

PRACTICA EGALITĂȚII RASIAL 2022
PROGRAMUL DE APLICARE A STRATEGIEI ACS SUPORTER CLUB OŢELUL GALAŢIPRIVIND LUPTA ÎMPOTRIVA RASISMULUI
Responsabili: (Ofiţer de presă)
Termen: Sezonul competiţional 2021-2022 şi 2022-2023

Rasismul este o concepție social-politică antiștințifică și reacționarăcare susține ideea nefondată a inegaltății biologice și intelectuale a raselor umane, precum și caracterul determinant, în istorie, al particularităților rasiale ale oamenilor.
Rasismul reprezintă credința că un motiv precum rasa, culoarea, limba, religia, originea națională, naționalitatea sau etnia justifică desconsiderarea sau noțiunea de superioritate a unei persoane sau a unui grup de persoane.
Lupta împotriva discriminării rasiale reprezintă o parte integrantă a protejării și promovării drepturilor fundamentale ale omului, a luptei pentru eliminarea diferitelor forme de discriminare și pentru promovarea egalității de șanse. Pornind de la prevederile legii fundamentale, Constituția României, care consacră principiul egalității de tratament și dreptul persoanelor de a nu fi discriminate pe bază de rasă, culoare, limbă, religie, naționalitate și etnie, în conformitate cu directivele trasate de UEFA și recomandările Federației Române de Fotbal și având în vedere larga deschidere oferită de aderarea României la Uniunea Europeană, ACS Suporter Club Oţelul Galaţi acordă o atenție sporită luptei împotriva rasismului în fotbal respectarea Planului UEFA referitor la rasism.
UEFA luptă împotriva rasismului în fotbal prin diferite acțiuni concrete şi eficiente desfășurate în cadrul programului “Fotbal împortiva rasismului în europa” (FARE). Planului UEFA referitor la rasism, cuprinde:
1. Emiterea unei declarații prin care să se afirme că rasismul și orice tip de disciminare nu vor fi tolerate și prin care să se explice clar acțiunile ce vor fi întreprinse împotriva celor implicați în scandaluri rasiste;
2. Difuzarea de anunțuri prin intermediul sistemului de sonorizare prin care să se condamne scandările rasiste în timpul meciurilor;
3. Informarea posesorilor de bilete și abonamente că este de evitat să participe la acțiuni care implică rasismul;
4. Derularea de acțiuni privind prevenirea vânzării de literatură rasistă în interiorul și în jurul stadionului;
5. Contactarea altor asociații sau cluburi pentru asigurarea înțelegerii de către aceștia a politicii împotriva rasismului, promovată de asociația sau clubul respectiv;
6. Întreprinderea de acțiuni disciplinare împotriva jucătorilor implicați în acte de rasism;
7. Încurajarea unei strategii comune a agenților de ordine și a poliției în vederea combaterii actelor de rasism;
8. Îndepărtarea urgentă a mesajelor rasiste de tip grafitti de pe stadion;
9. Adoptarea unei politici de oportunități egale pentru toți, în ceea ce privește angajările și furnizorii de servicii;
10. Cooperarea cu toare grupurile și agențiile, cum ar fi sindicatul jucătorilor, sporterii, școlile, organizațiile voluntare, cluburile de tineret, sponsorii, companiile locale, poliția și alte autorități publice în vederea dezvoltării unor programe proactive și a sporiri gradului de conștientizare în ceea ce privește eliminarea actelor de rasism și a discriminării.
Principiile de acțiune ale ACS SUPORTER CLUB OŢELUL GALAŢI privind practicarea egalității rasiale
1. Aplicarea prevederilor legiilor care incriminează actele rasiste având la bază liniile directoare conținute în ”Recomandarea de politică generală numărul 7 a ECRI, referitoare la combaterea rasismului și a discriminării rasiale”.
2. ACS SUPORTER CLUB OŢELUL GALAŢI condamnă fenomenele de rasism și va acționa ferm pentru punerea în aplicare a principiului libertății de exprimare și a egalității de șanse;
3. Punerea în aplicare efectivă a prevederilor dreptului penal împotriva infracțiunilor rasiste, a incitării publice la violență, ură dsu discriminare, a insultelor, defăimăriilot publice sau amenințărilor, inclusiv a acelora care fac din motivarea rasială o circumstană agravantă;
4. Acțiunea pe baza unui plan unic al agențiolor de la firma de pazăși protecție, jandarmilor și polițiștilor, astfel încât printr-o informare corectă privind conținutul legilor în vgoare și printr-o pregătire corespunzătoare să identifice și să rezolve oportun orice manifestare antirasială;
5. Includerea unor clauze antirasiste în regulamentul de ordine interioară și în contractele angjaților, încurajarea jucătorilor și a antrenorilor să se abțină, în orice situaie (de la gesturi și remarci rasiste)
6. Numirea unei persoane care să responsabiă de soluționarea incidentelor rasiste și care în timpul meciurilor de fotbal va difuza la stația de sonorizare a stadionului anunuri referitoare la interzicerea scandărilor rasiste;
7. Prezența vizibilă și acțiunea preventivă pe stadion a agenților de la firma de pază și a jandarmilor pentru a transmite un mesaj clar că autorii actelor rasiste nu vor rămâne nepedepsiți;
8. Aplicarea unor măsuri ferme în cazul apariției unor gesturi sau expresii de natură rasist între jucători și public, precum și în situaia în care suporterii sau jucătorii sunt angrenați în comportamente rasiste cum ar fi: proliferarea de insulte, intonarea unor cântece rasiste, afișarea de bannere, steguri și pancarte cu simboluri rasiste prin impunerea unor sancțiuni adecvate.
Direcțiile de acțiune ale ACS SUPORTER CLUB OŢELUL GALAŢI privind practicarea egalității rasiale
1. Consiliul Director al clubului a realizat o declarație împotriva manifestărilor rasiste care este inclusă în programele meciurilor oficiale pe teren prorpiu și este afișată permanent în loc vizibil la intrările pe stadion, dar și pe tabelă
2. În regulamentele de ordine interioară ale clubului s-au introdus prevederi referitoare la practicarea egalitîții rasialeprecum și măsurile care vor fi luate în situația în care vor exista manifestări rasiale sau de porice altă natură, urmând ca la fiecare nouă reeditare a acestora să se cuprindă eventualele modificări.
3. Implicarea sportivilor ACS SUPORTER CLUB OŢELUL GALAŢI. În acțiuni sociale, în promovarea brandurilor locale și a valorilor comunității.
4. Se vor desfășura, cu întreg personalul clubului, activități educative care să vină în sprijinul prevenirii și combaterii rasismului, antisemitismului și intoleranței și se vor prezenta noutățile legislative al ECRI.
5. ACS SUPORTER CLUB OŢELUL GALAŢI va organiza un turneu de fotbal pentru juniori a cărui temă va fi ”NU RASISMULUI ȘI INTOLERANȚEI”.
6. ACS SUPORTER CLUB OŢELUL GALAŢI va organiza și desfășura meciuri demonstrative și de selecție în comunitățile de romi şi refugiaţi din Galaţi şi din judeţ.
7. ACS SUPORTER CLUB OŢELUL GALAŢI va încerca atragerea în echipa de voluntari a clubului a persoanelor din comunități de romi şi refugiaţi din Galaţi.
8. ACS SUPORTER CLUB OŢELUL GALAŢI. va acționa permanent pentru a preveni apartenența sportivilor la organizații rasiste ca pericol la adresa Drepturilor Omului și a grupurilor minoritare.
9. Managerul general al clubului va iniția imediat cercetarea oricăror practici discriminatorii manifestate în rândul personalului angajat și va lua măsura excluderii din colectiv a celor care nu respectă principiul egalității reale a șanselor pentru toți sportivii, indifierent de rasă, culoare, limbă, religie, etnie sau naționalitate.
10. Având în vedere particularitățile geografice și etnice în care își desfășoară activitatea, ACS SUPORTER CLUB OŢELUL GALAŢI. va acţiona permanent pentru selecționarea copiilor și juniorilor indiferent de cetățenie, naționalitate, limba maternă și confesiune religioasă și va pune pe primul plan criteriul valoric.
11. Pentru echipa de seniori se va acționa pe baza aceluiași principiu, criteriul de bază va fi valoarea și aportul pentru îndeplinirea obiectivelor în fiecare sezon competițional.
12. Reprezentanții forțelor de ordine vor participa la acțiuni ale galeriei și suporterilor, desfășurând activități de monitorizare și de educare cu privire la combaterea manifestărilor rasiste pe stadioane.
13. ACS SUPORTER CLUB OŢELUL GALAŢI va fi pregătită ca personalul administrativ al stadionului, în cooperare cu forțele de ordine să acționeze promt pentru prevenirea vânzării de literatură rasistă în zona stadionului precum și pentru îndepărtarea înscrisurilor rasiste de pe stadion.
14. Înaintea, în timpul şi după încheierea partidelor oficiale se vor face anunţuri prin staţia de amplificare, pentru a respecta normele de combatere a rasismului, xenofobiei etc.
15. Posesorii de abonamente vor fi informaţi că nu trebuie să ia parte la acte de rasism;
16. In cazul în care persoane care în calitatea lor de spectator la jocurile desfăşurate pe teren propriu ale echipei de seniori vor participa la cântece sau scandari rasiste, clubul împreuna cu Jandarmeria şi firma de pază şi protecţie vor lua urmatoarele masuri:
– Se vor face anunturi la statia de amplificare privind incetarea acestor scandari;
– Capitanul echipei se va adresa suporterilor privind incetarea scandarilor;
– Dacă scandarile vor continua se va trece la identificarea persoanelor în cauză şi la evacuarea acestora din incinta stadionului, urmând ca organele competente să ia măsurile necesare;
– Pentru persoanele identificate, clubul nu va mai recunoaste calitatea de suporter al echipei şi se vor face publice numele celor în cauză.
Aceasta declaraţie va fi inclusă în toate programele de meci ce vor fi tipărite la jocurile pe care echipa de seniori le va disputa pe teren propriu şi va fi ataşată pe site-ul clubului şi pe stadion în locuri vizibile.