shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0.00lei
View Cart Check Out

Raportul Comisiei Electorale a Adunării Generale de Alegeri

Întrunită vineri, 24 noiembrie 2023, Comisia Electorală a Adunării Generale de Alegeri, a analizat dosarele candidaților pentru funcțiile din Consiliul Director al SC Oțelul Galați. În urma verificării documentelor depuse, Comisia Electorală a luat următoarele decizii:

 • Pentru funcția de Președinte
  – Marian Brăilescu
  Dosarul conține: cererea de candidatură, fotocopii faţă-verso ale cardurilor de membru asociat-cotizant şi a documentului de identitate, lista cu semnăturile de susținere a candidaturii semnată de cel putin 10% din totalul membrilor asociați-cotizanți (semnături valabile: 173 din minim 142)
  Conform art. 26 din statutul asociației, candidatura este validată de Comisia Electorală.
  Conform art 27.1, dacă există o singură Candidatură sau doar o singură Candidatură rămâne valabilă pentru fiecare functie din Consiliul Director, Comisia electorala, va pronunţa direct câştigătoare Candidatura respectivă, încheind astfel procesul electoral, iar membrii Candidaturii vor fi declarati aleşi.
 • Pentru funcția de Vicepreședinte
  – Alexandru Dan Manole
  Dosarul conține: cererea de candidatură, fotocopii faţă-verso ale cardurilor de membru asociat-cotizant şi a documentului de identitate, lista cu semnăturile de susținere a candidaturii semnată de cel putin 10% din totalul membrilor asociați-cotizanți (semnături valabile: 183 din minim 142)
  Conform art. 26 din statutul asociației, candidatura este validată de Comisia Electorală.
  – Ciprian Aurelian Rusu
  Dosarul conține: cererea de candidatură, fotocopii faţă-verso ale cardurilor de membru asociat-cotizant şi a documentului de identitate, lista cu semnăturile de susținere a candidaturii semnată de cel putin 10% din totalul membrilor asociați-cotizanți (semnături valabile: 176 din minim 142)
  Conform art. 26 din statutul asociației, candidatura este validată de Comisia Electorală.
  Pentru această funcție, se va aplica art.29 din statut, urmând a se aplica Procedura de vot când există mai multe candidaturi.
 • Pentru funcția de Secretar
  – Doru Nicu Maximilian
  Dosarul conține: cererea de candidatură, fotocopii faţă-verso ale cardurilor de membru asociat-cotizant şi a documentului de identitate, lista cu semnăturile de susținere a candidaturii semnată de cel putin 10% din totalul membrilor asociați-cotizanți (semnături valabile: 105 din minim 142)
  Conform art. 26 din statutul asociației, candidatura nu este validată de Comisia Electorală.
  Conform art. 19.15 Funcţiile în Consiliul Director pot fi ocupate temporar, în cazul în care totalitatea funcţiilor nu a fost acoperită de alegeri. Această situaţie a ocupării temporare a posturilor vacante va fi supusă următoarelor reguli:
  a) Numirea va fi decisă de Consiliul Director, la propunerea Preşedintelui;
  b) Numirea va fi provizorie şi va fi condiţionată de ratificarea de către următoarea Adunare Generală care va fi ţinută.

Consiliul Director, întrunit în ședință publică din data de 01.11.2023, convoacă în temeiul art.18.9 din Statutul asociației, Adunarea Generală Extraordinară a asociației pentru data de 05.12.2023, ora 17.00, la clubul Liberty din Galați, str. Regiment 11 Siret, cu următoarea ordine de zi:

1. Adoptarea Ordinei de zi;
2. Stabilirea cvorumului de ședință;
3. Alegerea celor trei membri cotizanți care vor verifica și aproba procesul verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare de Alegeri;
4. Alegerea celor trei membri cotizanți care vor număra voturile;
5. Alegerea Președintelui Consiliului Director;
6. Alegerea Vicepreședintelui Consiliului Director;
7. Alegerea Secretarului Consiliului Director;
8. Completarea Consiliului Director cu alți membri;
9. Excluderea unor membri asociați;
10. Aprobarea cererilor de dobândire a calității de membru-asociat;
11. Aprobarea metodologiei de înscriere în asociație începând cu 1 ianuarie 2024;
12. Aprobarea modificărilor statutului asociației în conformitate cu hotărârile Adunării Generale de Alegeri;
13. Adoptarea Hotărârii Adunarii Generale Extraordinare de Alegeri;
14. Propuneri. Diverse;
15. Împuternicirea unei persoane în vederea înregistrarii hotărârii Adunarii Generale Extraordinare de Alegeri și a modificărilor statutului asociației la Grefa Judecătoriei Galați, precum și la Registrul Sportiv de la Agenția Națională pentru Sport.

În situația în care Adunarea Generală Extraordinară de Alegeri nu va întruni cvorumul de ședință prevăzut de statut pentru a putea lua hotărâri valabile, aceasta va fi reconvocată pentru data de 15.12.2023.