shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0.00lei
View Cart Check Out

Sâmbătă, a doua convocare a Adunării Generale a membrilor asociați-cotizanți

logo-sc-otelul-galati

Consiliul Director al Asociatiei Clubul Sportiv Suporter Club Otelul Galati convoaca, in temeiul art.18.9 din Statutul asociatiei, Adunarea Generala Ordinara a asociatiei pentru data de 14.04.2018, ora 10.00, la Sala de conferinte, situata in incinta Stadionului ”Otelul”, Galati, Str. Anghel Saligny, nr. 2.

Întrucât Adunarea Generală din data de 31 martie 2018 nu a avut cvorumul necesar pentru a fi constituită valabil, în conformitate cu articolele 18.28 Adunarea va fi constituită valabil, pentru prima convocare, atunci când sunt prezenţi personal sau reprezentati de mandatari-delegati, jumătate plus unu din totalitatea membrilor asociati-cotizanti cu drept de vot, 18.29 Pentru a doua convocare, Adunarea va fi valabil constituită oricare ar fi numărul membrilor asociati-cotizanti prezenti personal sau reprezentati de mandatari-delegati și 18.30 Între prima şi a doua convocare trebuie să existe o perioadă de cel puţin 10 de zile, asociația organizează o a doua convocare în acest weekend, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Alocutiunea Presedintelui;

2. Adoptarea Ordinei de zi;

3. Alegerea celor trei membrii cotizanti care vor verifica si aproba procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare;

4. Stabilirea cvorumului de sedinta;

5. Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului Director;

6. Aprobarea bilantului contabil pe anul 2017 si descarcarea de gestiune a Consiliului Director pentru anul 2017;

7. Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori pe anul 2017;

8. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018;

9. Adoptarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare din data de 31.03.2018;

10. Diverse.

Membrii asociati-cotizanti pot participa la Adunarea Generala Ordinara in mod direct. Lista cu membrii socios cu drept de vot la Adunarea Generală din data de 31 martie 2018 poate fi consultată aici: Lista membri drept de vot (Click)

Membrii asociati-cotizanti care nu pot fi prezenti la Adunarea Generala pot imputernici (delega) un alt membru asociat-cotizant (mandatar-delegat), care sa participe la Adunarea Generala, si sa voteze in numele sau. Acestia au obligatia de a descarca Mandatul de Reprezentare (Click) și de a-l trimite completat la adresa socios@ascotelul.ro.

Membrii asociati-cotizanti care au fost imputerniciti ca delegati trebuie sa dovedeasca aceasta calitate, prin depunerea la sediul asociatiei sau pe mailul asociatiei a cartii de identitate, cardului de membru asociat-cotizant si imputernicirii (delegatiei), care trebuie sa mentioneze, data de la care incepe si data la care se termina perioada de delegaţie.

Delegaţilor li se va elibera o dovada, care va purta numele lor, numarul de Membru Asociat si durata perioadei lor de delegatie.