shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0.00lei
View Cart Check Out
CAPITOLUL I : Dispozitii generale

Art.1- Membrii asociati

1.1 Membrii asociati ai Asociatiei Clubul Sportiv Suporter Club Otelul Galati sunt cei care au constituit asociatia in conformitate cu actul constitutiv, in vederea dobandirii personalitatii juridice si pentru respectarea prevederilor O.G. nr.26/2000 privind asociatiile si fundatiile si legii nr.69/2000, mentionati mai jos, precum si persoanele care se vor asocia ulterior constituirii acesteia.

Art.2 –Regimul juridic

2.1 Asociatia Clubul Sportiv Suporter Club Otelul Galati este persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial.

Art.3 – Legislatie aplicabila

3.1 Asociatia Clubul Sportiv Suporter Club Otelul Galati va fi condusa conform prezentului Statut, iar în ceea ce priveşte aspectele la care nu se face referire în acesta, conform dispoziţiilor O.G.nr.26/2000 privind asociatiile si fundatiile, precum si ale legii nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului.

Art.4 -Scopul

4.1 Scopul Asociatiei este de a sustine si promova activitatile sportive de fotbal, handbal, baschet, volei, rugby, hochei pe gheata, oina, atletism si sah, de practicare a acestor ramuri sportive de catre membrii clubului, de participare la activitati si competitii sportive, de a descoperi, a selectiona, si a pregati sportivii indiferent de varsta, pentru sportul de performanta.

Art.5 -Denumirea

5.1 Denumirea asociatiei este Clubul Sportiv Suporter Club Otelul Galati.

Art.6 -Sediul

6.1 Sediul Asociatiei Clubul Sportiv Suporter Club Otelul Galati este in Galati, […]. judetul Galati

Art.7 -Durata

7.1 Asociatia Clubul Sportiv Suporter Club Otelul Galati se constituie si va functiona pe durata nedeterminata .

Art.8 -Patrimoniul

8.1 Patrimoniul social al Asociatiei Clubul Sportiv Suporter Club Otelul Galati, este alcatuit dintr-un activ patrimonial in valoare de 1.300 lei, si este format din aporturile in bani si in cote egale, depuse de catre membrii asociati care au constituit asociatia .

8.2 Patrimoniul social initial al asociatiei se completeaza cu venituri din cotizatiile membrilor asociati, contributiile membrilor sustinatori, sponsorizari, prestarea de servicii cu plata, subventii , donatii, legate, dividende si alte contributii in bani sau/si in natura, de la persoane fizice si juridice, resurse obtinute de la bugetul local, venituri obtinute din activitati proprii, in conformitate cu prevederile legii, taxele de participare la competitiile organizate de catre club in conformitate cu prevederile legale in vigoare, venituri din transferul jucatorilor, si orice alte venituri prevazute de legislatia in vigoare.

8.3 Toate resursele patrimoniale ale Asociatiei sunt destinate sa serveasca in exclusivitate scopului si obiectului de activitate al acesteia.

8.4 Intregul patrimoniu va fi evidentiat si pastrat, in conformitate cu legislatia romana in materie, pe numele asociatiei, si va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor acesteia.

Art.9 -Obiective

9.1 Obiectivele asociatiei sunt :

– initierea si sustinerea unor programe si actiuni de atragere a tinerilor pentru popularizarea si practicarea fotbalului, handbalului, baschetului, voleiului, rugbyului, hocheiului pe gheata, oinei, atletismului si sahului.

– sustinerea de stagii si cantonamente precum si a altor forme de promovare si initiere in sport ;

– participarea in competitile organizate de Federatia Romana de Fotbal si Asociatia Judeteana de Fotbal in conformitate cu regulamentele in vigoare, precum si in competitiile organizate de Federatia Romana de Handbal, Federatia Romana de Baschet, Federatia Romana de Volei, Federatia Romana de Rugby, Federatia Romana de Hochei pe Gheata, Federatia Romana de Oina, Federatia Romana de Atletism si Federatia Romana de Sah

– stabilirea unor colaborari cu alte organizatii de specialitate din tara si din strainatate , in vederea nivelului tehnic al practicantilor fotbalului, handbalului, baschetului, voleiului, rugbyului, hocheiului pe gheata, oinei, atletismului si sahului ;

– initierea si instruirea membrilor asociatiei si a altor persoane interesate in practicarea sportului;

organizarea de evenimente sportive, turnee si competitii sportive cu acordul Federatiei Romane de Fotbal, Federatia Romana de Handbal, Federatia Romana de Baschet, Federatia Romana de Volei, Federatia Romana de Rugby, Federatia Romana de Hochei pe Gheata, Federatia Romana de Oina, Federatia Romana de Atletism si Federatia Romana de Sah

– comercializarea de materiale si echipamente sportive si de materiale promotionale;

– promovarea şi protejarea drepturilor şi intereselor membrilor asociatiei;

– promovarea de acţiuni de interes general în domenii ca: sprijinirea şi promovarea sportului, lupta împotriva violenţei în sport şi a dopajului, menţinerea şi cultivarea spiritului de fair-play, promovarea sănătăţii, educaţiei şi activităţii de tineret prin sport;

9.2 Pentru indeplinirea acestor obiective, asociatia:

– va organiza cu acordul federatiilor sportive nationale pe ramura de sport şi va participa la evenimente şi competiţii sportive;

– va promova practicarea sportului, prin intermediul secţiunilor sale, în special în rândul tinerilor;

– va dezvolta relaţii între membrii Clubului şi terţe părţi, şi relaţii cu alte instituţii, totul, cu obiectivul comun de a menţine şi îmbunătăţi semnificaţia sportivă şi socială de care se bucură Clubul;

– va promova relatii de parteneriat cu alte entitati din domeniul sportului, in vederea dezvoltarii si valorificarii cu precadere a potentialului sportiv din Galati.

Art.10 – Culori si insemne

10.1 Emblema Asociatia Clubul Sportiv Suporter Club Otelul Galati va contine denumirea asociatiei si un convertizor siderurgic, si va fi folosita pe stampila, inscriptii, titluri de orice fel etc., ale acesteia.

10.2 Culorile Asociatiei Clubul Sportiv Suporter Club Otelul Galati are culorile rosu, alb si albastru iar insemnele sunt reprezentate de un convertizor siderurgic.

CAPITOLUL II : Membrii

Art.11- Categorii de membrii

11.1 Asociatia Clubul Sportiv Suporter Club Otelul Galati se compune din urmatoarele categorii de membri:

Membrii asociati-cotizanti sunt persoanele fizice care au constituit asociatia si au contribuit moral si material la constituirea acesteia, precum si persoanele fizice care se asocieaza ulterior constituirii asociatiei si contribuie la sustinerea activitatii acesteia prin plata unei cotizatii de asociere precum si a unei cotizatii lunare sau anuale;

Membrii sportivi sunt persoanele fizice care se inscriu in asociatie in baza unui acord de instruire sportiva sau, care sunt legitimati ca sportivi in cadrul asociatiei.

Membrii sustinatori sunt persoanele juridice care adera la scopul asociatiei si contribuie material si moral pentru realizarea acestuia.

Membrii de onoare sunt persoanele fizice si juridice care au adus si aduc servicii deosebite clubului sportiv sau care il sprijina substantial , din punct de vedere financiar;

Art.12. – Dobandirea calitatii de membru

12.1 Calitatea de membru asociat-cotizant se acorda de catre Consilul Director, care poate stabili oricand limite temporare, cu privire la numarul maxim de membrii asociati-cotizanti, sau conditii generale de admitere.

12.2 Obtinerea calitatii de membru asociat-cotizant se face printr-o cerere adresată de persoana în cauză Consiliului Director, pe un formular tipizat, care trebuie sa cuprinda cel putin, datele de identificare ale persoanei, precum si alte detalii personale stabilite de Consiliul Director, precum si un angajament de a accepta Statutul şi debitul direct al tuturor sumelor de plata asumate de la un cont curent sau registru bancar al unei instituţii financiare.

12.3 Orice persoana care doreste sa obtina calitatea de membru asociat-cotizant va trebui sa aiba varsta implinita de 18 ani la data formularii cererii de dobandirea calitatii de membru asociat-cotizant.

12.4 Acordul de a admite un membru asociat-cotizant, va fi comunicat, în scris sau prin e-mail, persoanei în cauză, împreună cu o copie a Statutului in format electronic, indicând numărul de membru asociat-cotizant corespunzător, care va fi alocat corelativ şi în ordinea cererilor.

12.5 Înscrierile de noi membrii asociati-cotizanti vor fi înregistrate în Registrul de Evidenta al Membrilor Asociati-Cotizanti.

12.6 Dacă admiterea de membrii asociati-cotizanti a fost suspendată, Consiliul Director poate crea un registru provizoriu al cererilor de admitere, în care vor fi înregistrate cererile făcute. Acele persoane înregistrate în acest Registru vor avea dreptul de preemţiune la admiterea în asociatie, odată ce admiterea de noi Membri Asociati este permisă din nou.

12.7 Calitatea de membru sportiv se obtine prin semnarea unui acord de instruire sportiva, sau in temeiul unei legitimari ca sportiv.

12.8 Calitatea de membru sustinator se acorda de catre Consilul Director, care poate stabili oricand limite temporare, cu privire la numarul maxim de membrii sustinatori, sau conditii generale de admitere.

12.9 Calitatea de membru de onoare se acorda de catre Adunarea Generala in baza unei propuneri facuta de catre Consiliul Director.

Art.13 – Drepturile membrilor

13.1 Membrii asociati-cotizanti au următoarele drepturi:

– sa detina un vot in adunarea generala si sa-si exercite dreptul de vot in adunarea generala;

– de a fi alesi în Consiliul Director, sau pentru funcţii în orice alt organ de conducere, administrativ sau consultativ, reglementat de prezentul Statut sau care este creat de către Consiliul Director, în conformitate cu regulamentele aplicabile;

– de a participa în activităţi sportive şi activităţi sociale, recreative, culturale sau ştiinţifice, pe care Clubul le organizează în favoarea membrilor asociati-cotizanti, în conformitate cu normele şi regulamentele prevăzute de Consiliul Director;

– de a participa la evenimentele sportive organizate de asociatie, în conformitate cu alocările de locuri care sunt atribuite membrilor asociati-cotizanti, la orice moment dat, în funcţie de disponibilităţile existente. Pentru fiecare dintre dotările asociatiei, un singur loc poate fi alocat unui singur membru asociat-cotizant.Consiliul Director, în conformitate cu condiţiile pe care le stabileşte, poate atribui locuri alocate membrilor asociati-cotizanti ai asociatiei, în dotări ale asociatiei, altor persoane, atâta timp cât acestea au sau obţin calitatea de membru asociat-cotizant, nu au deja alocat un alt loc în dotarile asociatiei, şi pot dovedi acordul sau dorinţa deţinătorului locului şi a solicitantului, pentru o nouă alocare, prin înfăţişarea lor în persoană la birourile asociatiei, prezentând un înscris privat, semnat în mod legal în faţa unui notar, în care este specificat acordul deţinătorului locului.Este interzis în mod expres transferul oneros, de către membrii asociati-cotizanti cărora le sunt alocate locuri, a dreptului de a participa la evenimente sportive utilizând locurile care fac obiectul alocării respective, cu excepţia cazului în care acest transfer se face prin intermediul sau în beneficiul asociatiei.

– de a fi informaţi cu privire la orice aspect care afectează individual calitatea lor de a fi membru asociat-cotizant şi relaţiile lor cu asociatia;

13.2 Membrii sportivi au drepturile prevazute in contractele de instruire sportiva si/sau in orice alte contracte incheiate cu asociatia in urma legitimarii din punct de vedere sportiv.

13.3 Membrii sustinatori au dreptul de a participa in calitate de invitati la Adunarile Generale ale asociatiei precum si la orice evenimente sportive sau de alta natura organizate de asociatie.

13.4 Membrii de onoare au dreptul de a participa in calitate de invitati la Adunarile Generale ale asociatiei precum si la orice evenimente sportive sau de alta natura organizate de asociatie.

Art.14- Obligatiile membrilor

14.1 Membrii asociati-cotizanti vor avea următoarele obligatii:

– de a respecta Statutul Clubului, hotararile Adunării Generale, Regulamentele interne şi Deciziiile luate si Regulamentele convenite de Consiliul Director, în exercitarea drepturilor care le-au fost conferite;

– de a-şi exercita toate drepturile care le-au fost conferite prin calitatea de a fi membru asociat-cotizant, cu demnitatea şi respectul impuse de imaginea publică şi renumele asociatiei şi – în legătură cu dreptul lor de a participa la activităţile asociatiei şi libertatea de vorbire şi exprimare – cu onoarea, demnitatea şi confidenţialitatea impuse de alţi membrii asociati-cotizanti, delegaţi, directori, persoane din domeniul sportului, jucători, antrenori, angajaţi şi orice altă persoană care are legatura cu asociatia;

– de a contribui la susţinerea responsabilităţilor financiare ale asociatiei, prin efectuarea periodică a tuturor plăţilor ordinare şi extraordinare, aşa cum sunt prevăzute de Statut sau convenite de Adunarea Generală sau Consiliul Director, ca parte a competenţelor lor respective, sub forma oricaror taxe si/sau cotizatii, periodice sau extraordinare, bilete de sezon sau alte contribuţii pentru utilizarea dotărilor şi serviciilor asociatiei sau participarea la competiţiile şi evenimentele sportive, pe care asociatia le organizează sau la care participă echipa sa sau oameni ai sportului aparţinând asociatiei;

– de a contribui la îndeplinirea activităţilor asociatiei, atât prin sport, cât şi prin participarea în organele de conducere, consultative sau de administraţie, atunci când este cazul;

– de a îşi onora prompt obligaţiile financiare de orice fel, altele decât cele menţionate în articolul 14, alin.3, pe care membrii asociati-cotizanti le au faţă de asociatie, şi de a compensa asociatia, cu punctualitate, pentru daune sau pierderi cauzate bunurilor asociatiei, ca o consecinţă a acţiunilor sau omisiunilor membrului asociat-cotizant respectiv;

– de a comunica o adresă postala si una de e-mail, la care pot fi trimise comunicările asociatiei, şi de a asigura notificări certe cu privire la orice schimbare de adresă;

– de a pune la dispoziţie un număr de cont si detaliile registrului bancar pentru o instituţie financiară, in scopul perceperii taxelor sau contribuţiilor de membru asociat-cotizant şi la care pot fi făcute plăţile asociatiei.

14.2 Membrii sportivi au toate obligatiile prevazute si care izvorasc din contractele incheiate cu asociatia si din Regulamentul Intern al asociatiei.

14.3 Membrii sustinatori au obligatia de a pastra confidentialitatea asupra informatiilor de orice natura de care i-au cunostinta, cu ocazia participarii la Adunarile Generale ale asociatiei, precum si obligatia de a nu aduce niciodata prejudicii materiale sau de imagine asociatiei.

14.4 Membrii de onoare au obligatia de a pastra confidentialitatea asupra informatiilor de orice natura de care i-au cunostinta cu ocazia participarii la Adunarile Generale ale asociatiei, precum si obligatia de a nu aduce niciodata prejudicii materiale sau de imagine asociatiei.

Articolul 15– Suspendarea dreptului de vot al membrului asociat-cotizant

15.1 Dreptul de vot al unui membru asociat-cotizant al asociatiei, poate fi suspendat numai individual, şi numai pentru motivele stipulate in cuprinsul acestui Statut.

15.2 Suspendarea dreptului de vot al unui membru asociat-cotizant al asociatiei, va avea loc printr-o decizie disciplinară, luată urmare unor abateri disciplinare constand in încălcări grave şi foarte grave în legătură cu comportamentul de membru asociat-cotizant, aşa cum se detaliază în Statut.

15.3 Suspendarea trebuie să fie decisă de Comisia de Disciplina cu respectarea procedurii prevazuta in Statut.

15.4 Perioada maximă de suspendare a dreptului de vot al unui membru asociat-cotizant poate fi de pana la doi ani.

15.5 În timpul perioadei de suspendare, membrul asociat-cotizant nu îşi poate exercita dreptul de vot.

Articolul 16 – Pierderea calităţii de membru

16.1 Pierderea calităţii de membru asociat-cotizant se poate produce individual si din următoarele cauze:

 1. a) Prin decizia expresă a membrului asociat-cotizant, comunicată oficial asociatiei;
 2. b) Prin decesul membrului asociat-cotizant;
 3. c) Prin decizie disciplinară, luată în circumstanţe de încălcări foarte grave legate de comportament, aşa cum se prevede în Statut;
 4. d) Din cauza neplăţii cotizaţiei regulate sau ordinare a membrului asociat-cotizant, sau a oricărei alte cotizaţii sau taxe;
 5. e) in cazul dizolvarii asociatiei.

In cazul prevăzut la litera c), pierderea trebuie să fie decisă de Comisia de Disciplina iar in cazurile literelor a), b) si e), pierderea va avea loc automat, deîndată ce asociatia ia la cunoştinţă despre decizia membrului asociat-cotizant sau de decesul acestuia, precum si de la data pronuntarii hotararii de dizolvare. În cazul prevăzut la litera d), în caz de neplată, asociatia va notifica această circumstanţă membrului asociat-cotizant, cu un avertisment că, dacă plata nu se va efectua în termen de maxim treizeci de zile calendaristice de la primirea instiintarii, calitatea de membru asociat-cotizant al asociatiei va fi anulată. În cazul în care această perioadă trece fără remedierea situaţiei de neplată, membrul asociat-cotizant respectiv va fi radiat din asociatie şi va fi notificat în consecinţă, in scris sau prin e-mail.

16.2 Calitatea de membru sportiv se pierde prin incetarea acordului de instruire sportiva, contractului incheiat cu asociatia, prin incetarea legitimarii sau prin transfer la un alt club sportiv.

16.3 Calitatea de membru sustinator se pierde la momentul in care acesta nu mai sustine din punct de vedere financiar asociatia, sau in momentul incalcarii obligatiilor de membru sustinator prevazute in Statut.

16.4 Calitatea de membru de onoare se pierde prin hotararea Adunarii Generale la propunerea Consiliului Director pentru incalcarea obligatiilor de membru de onoare preavazute in Statut.

Art.17 – Regimul disciplinar

17.1 Asociatia are autoritatea de a sanctiona abaterile de la disciplina asociativa, care sunt efectuate cu ocazia sau ca urmare a desfăşurării activităţilor sale. Exercitarea acestei autorităţi, procedura disciplinară, clasificarea şi caracterizarea abaterilor şi sancţiunile aplicabile sunt prevazute in prezentul Statut.

17.2 Abaterile disciplinare supuse autorităţii disciplinare a asociatiei sunt urmatoarele :

– abaterile referitoare la comportamentul de membru asociat-cotizant, constand in acţiuni sau omisiuni făcute de membrii asociati-cotizanti, care contravin regimului asociativ legal, Statutului şi deciziilor Adunării Generale sau ale Consiliului Director.

– abateri referitoare la comportamentul sportive, constand in acţiuni sau omisiuni care contravin regulilor generale pentru disciplina sportivă şi coexistenţă implicând membrii asociati-cotizanti, jucătorii, membrii personalului de antrenare şi orice alta persoana care detina o calitate oficiala in asociatie.

17.3 Exercitarea autorităţii disciplinare corespunde următoarelor persoane şi organisme:

– abateri referitoare la comportament sportiv: Comisia de Disciplina.

– abateri referitoare la comportamentul de membru asociat-cotizant: Comisia de Disciplina, cu excepţia cazului în care persoana care se presupune că a făcut abaterea este un membru al acestei Comisii, în care caz exercitarea puterii disciplinare va corespunde Consiliului Director.

17.4. Abateri referitoare la caracterul sportive, sunt cele prevazute si clasificate in lista de abateri minore, grave sau foarte grave descrise de legislatia in vigoare si in regulamentele sportive generale.

17.5 Abateri referitoare la comportamentul de membru asociat-cotizant sunt abaterile de comportament asociativ prin acţiuni sau omisiuni referitoare la activităţi ale asociatiei si sunt clasificate ca şi minore, grave sau foarte grave.

 1. a) Abateri minore sunt acţiuni sau omisiuni ale membrilor asociati-cotizanti împotriva legii, Statutelor, sau hotărârilor Adunării Generale sau a Consiliul Director, sau regulile generale de coexistenţă socială asociativă, care nu sunt clasificate ca grave sau foarte grave, dupa cum urmeaza :

– lipsa unui comportament corect cu alţi membri asociati-cotizanti, jucători, personal tehnic, arbitri de linie, arbitrii şi alte autorităţi sportive care acţionează în exerciţiul funcţiunii lor sau cu publicul în general;

– nerespectarea nejustificată a ordinelor şi instrucţiunilor date de autorităţi sportive şi/sau Consiliul Director, membrul asociat-cotizant acţionând în exerciţiul funcţiei sale, când acestea nu constituie o abatere gravă sau foarte gravă;

– utilizarea incorectă a resurselor financiare sau materiale ale asociatiei, când nu este clasificată ca o abatere foarte gravă.

 1. b) Abaterile grave sunt acţiuni sau omisiuni ale membrilor asociati-cotizanti împotriva legii, Statutelor, deciziilor Adunării Generale sau ale Consiliul Director, care sunt de importanţă publică sau cauzează daune materiale imaginii asociatiei, celorlalţi membri asociati-cotizanti, membrilor Consiliul Director, jucătorilor, personalui tehnic sau angajaţilor, dupa cum urmeaza :

– cesionarea izolată pentru valoare a biletului ce permite accesul la un eveniment sportiv organizat de către asociatie sau la care participă asociatia, cu excepţia cazului în care cesiunea se face prin sau în favoarea asociatiei însuşi;

– o atitudine neglijentă de a respecta obligaţiile de împiedicare a violenţei în timpul unui meci, eveniment sau concurs şi lipsa de colaborare în investigaţie şi descoperirea identităţii celor răspunzători pentru atacuri violente;

– nerespectarea regulile ce guvernează organizarea de evenimente sportive, astfel împiedicând desfăşurarea normală a acestora sau cauzând pierdere sau prejudiciu participanţilor sau publicului care participă, când nu constituie o abatere foarte gravă.

 1. c) Abateri foarte grave constau in nerespectarea obligaţiei de a plăti, rambursa sau compensa asociatia pentru orice element financiar datorat de către membru asociat-cotizant, cu excepţia celor corespunzătoare cotizaţiei de membru asociat-cotizant sau a preţului biletului de sezon;

– vânzarea repetată a biletului ce permite accesul la evenimente sportive organizate de către asociatie sau la care participă asociatia şi vânzarea izolată a biletului ce permite accesul la un eveniment sportiv organizat de către asociatie sau la care participă asociatia, cu excepţia cazului în care cesiunea se face prin sau în favoarea asociatiei însaşi;

– comportament care duce la impunerea asupra asociatiei unei sancţiuni, fie că este de natură financiară sau de orice alt tip;

– orice acţiune sau omisiune a membrului asociat-cotizant împotriva legii, a Statutului, deciziilor Adunării Generale sau ale Consiliul Director, când există fraudă sau rea-credinţă;

– orice acţiune sau omisiune a membrului asociat-cotizant împotriva legii, a Statutului, deciziilor Adunării Generale sau ale Consiliul Director, care are un efect public major, prin acest lucru intelegandu-se ca acţiunea sa aiba repercusiuni în media, sa depăşeasca mediul strict asociativ şi sa ajunga la cunoştinţa publicului larg;

– orice acţiune sau omisiune a membrului asociat-cotizant împotriva legii, a Statutului, deciziilor Adunării Generale sau ale Consiliul Director, care cauzează daune materiale sau morale de însemnătate asociatiei, altor membri asociati-cotizanti, jucători, tehnicieni sau angajaţi ai asociatiei;

– divulgarea de secrete în chestiuni care sunt cunoscute în baza funcţiei;

– orice act direcţionat astfel încât să împiedice, să deranjeze, să prestabilească sau să altereze desfăşurarea normală a sesiunilor organelor academice ale asociatiei, alegerile, votul de cenzură sau rezultatele respective;

– insulte sau comportament ofensator faţă de ceilalţi membri asociati-cotizanti, sau faţă de publicul care participă la un eveniment sportiv;

– comportament care afectează grav desfăşurarea normală a meciului, evenimentului sau competiţiei sau care obligă suspendarea temporară sau definitivă a acestuia;

– acte, demonstraţii sau comportament care, direct sau indirect, induce sau incită la violenţă sau la încălcarea regulilor sau regulamentelor legale ce împiedică violenţa în sport;

– încălcarea, în incinta sau locaţiile asociatiei sau în acele locaţii unde o echipă a asociatiei joacă într-un meci, eveniment sau competiţie, a regulilor şi regulamentelor statutare şi legale întocmite cu privire la sistemul pentru vânzarea biletelor, separarea fanilor rivali în diferite părţi ale locaţiei şi controlul accesului pentru respectarea prohibiţiilor în vigoare;

– introducerea sau expunerea, în incinta sau locaţiile asociatiei sau în acele locaţii unde o echipă a asociatiei joacă într-un meci, eveniment sau competiţie, de postere, simboluri sau embleme când, pentru conţinutul acestora şi circumstanţele în care sunt expuse sau folosite, acestea ar putea fi considerate ca incită, promovează sau ajută comportamentul violent xenofob sau rasist sau manifestă discreditarea oricărei persoane;

– introducerea sau posesia, activarea sau lansarea, în incinta sau locaţiile asociatiei sau în acele locaţii unde o echipă a asociatiei joacă într-un meci, eveniment sau competiţie, a oricărui tip de arme sau obiecte care ar putea produce aceleaşi efecte, precum şi rachete de semnalizare, pocnitori, explozivi sau, în general, produse inflamabile, care produc fum sau corozive;

– introducerea, vânzarea, consumul sau posesia în incinta sau locaţiile asociatiei sau în acele locaţii unde o echipă a asociatiei joacă într-un meci, eveniment sau competiţie, a oricărui tip de băuturi alcoolice şi narcotice, substanţe psihotrope sau stimulente sau produse analoage;

– participarea în altercaţii, lupte sau dezordine publică în incinta sau locaţiile asociatiei sau în acele locaţii unde o echipă a asociatiei joacă într-un meci, eveniment sau competiţie sau în imediata vecinătate a uneia sau alteia, cauzând daune grave sau risc pentru persoane sau bunuri;

– cauzarea intenţionată de daune asupra mobilierului din incinta sau locaţiile asociatiei sau asupra mobilierului acelor locaţii unde o echipă a asociatiei joacă într-un meci;

– participarea violentă, în acte de grup, la celebrări, adunări sau analoage, în legătură cu activităţile asociatiei, independent de faptul că acele acte sunt organizate sau nu de către asociatie.

17.6 Sancţiunile care pot fi impuse pentru abateri minore, grave sau foarte grave în legătură cu regulile jocului sau comportamentului sportiv vor fi cele prevăzute în regulamentele generale ale sporturilor.

17.7 Sancţiunile care pot fi impuse pentru abateri minore, grave sau foarte grave în legătură cu comportamentul de membru asociat-cotizant sunt urmatoarele :

– Pentru abateri minore – Avertisment privat.

– Pentru abateri grave – Avertisment public, interzicerea intrării în stadion sau alte locaţii ale asociatiei pentru o perioadă maximă de un an, suspendarea dreptului de vot al Membrului Asociat de la 1 la 4 luni.

– Pentru abateri foarte grave – Interzicerea intrării în stadion sau alte locaţii ale asociatiei pentru o perioadă maximă de până la doi ani, suspendarea dreptului de vot al Membrului Asociat de până la 2 ani, excludere si pierderea calităţii de membru asociat-cotizant.

17.8 Toate sancţiunile care implică suspendarea dreptului de vot sau pierderea calităţii de membru asociat-cotizant pot aduce, ca şi sancţiune accesorie, o interzicere a accesului la Stadion sau alte locaţii ale asociatiei.

17.9 Comisia de Disciplina, cand cerceteaza abaterea şi dozeaza sancţiunea care se va aplica, va lua în considerare concurenţa circumstanţelor care inlatura, atenuează sau agravează răspunderea, precum şi natura evenimentelor, personalitatea persoanei răspunzătoare şi consecinţele abaterii.

17.10 Aplicarea oricărei sancţiuni disciplinare nu va scuti persoana care a făcut abaterea de orice obligaţie de rambursare sau despăgubire a asociatiei, pentru orice fel de daune pe aceasta le-a cauzat.

17.11 Limita pentru depunerea unui caz pentru abateri şi sancţiuni referitoare la regulile de joc şi comportament sportiv, precum şi calcularea şi întreruperea acestora , va fi guvernată de legile generale ale sportului.

17.12 Limita pentru depunerea de cazuri pentru abateri şi sancţiuni referitoare la comportamentul unui membru asociat-cotizant vor fi guvernate de următoarele reguli:

 1. a) Sesizarea unei abateri minore se face intr-o perioada de maxim o luna de la savarsirea acesteia, cea pentru abateri grave intr-o perioada de maxim un an şi pentru abateri foarte grave intr-o perioada de maxim 3 ani;
 2. b) Aplicarea sancţiunilor se prescrie in termen de cel mult 15 zile de la data investirii Comisiei de Disciplina, dar nu mai tarziu de o luna de la data savarsirii abaterii pentru cele minore, un an pentru cele grave si trei ani pentru cele foarte grave;
 3. c) Perioada pentru prescriptia abaterii, va curge de la ziua în care abaterea este comisă; perioada va fi întreruptă de către orice acţiune din partea organismului cu autoritate disciplinară, despre care partea interesată este informată, având scopul de a investiga procedura disciplinară corespunzătoare;
 4. d) Perioada pentru prescriptia aplicarii sancţiunilor va curge de la ziua în care decizia de a impune sancţiunea este declarată, corect notificată subiectului care a făcut încălcarea; perioada va fi întreruptă de către orice acţiune care are ca scop executarea sancţiunii, despre care partea interesată este informată.

17.13 Aplicarea sancţiunilor pentru savarisrea de abteri referitoare la regulile de joc sau comportament sportiv va fi în conformitate cu procedurile şi regulamentele stipulate de către legile sportive generale.

17.14 Aplicarea sancţiunilor pentru savarisrea de abateri referitoare la comportamentul membrilor asociati-cotizanti, se va face după evaluarea procedurilor disciplinare prevazute in regulamentul comisiei de disciplina.

17.15 Sancţiunile aplicate se vor evidentia în registrele asociatiei.

17.16 Sancţiunile aplicate membrilor asociati-cotizanti se vor radia dupa un an, doi ani şi cinci ani după ce au fost executate, în funcţie de faptul dacă au fost aplicate, ca urmare a unor abateri minore, grave sau foarte grave.

17.17 Membrii asociati-cotizanti vor fi recompensati pentru merite deosebite in activitatea sportiva desfasurata precum si pentru beneficii de orice natura aduse clubului prin acordarea de medalii, trofee, premii, precum si orice alte avantaje si beneficii stabilite de catre Consiliul Director al asociatiei.

 

CAPITOLUL III : Conducerea si controlul

Art.18.-Adunarea Generala

18.1 Adunarea generala este organul de conducere suprem alcatuit la infiintare Adunarea Generala va fi formata din toti membrii asociati, iar ulterior constituirii asociatiei Adunarea Generală va fi formată din toti membrii asociati-cotizanti prevazuti in Registrul de Evidenta al membrilor asociati-cotizanti cu drept de vot.

18.2 Membrii asociati-cotizanti pot participa si vota la Adunarea Generala in mod direct sau prin intermediul unui mandatar-delegat, care trebuie sa fie in mod obligatoriu membru asociat-cotizant, imputernicit in acest sens, de unul sau mai multi membri asociati-cotizanti, dar nu mai mult de 10 membri asociati-cotizanti pentru acelasi mandatar-delegat si care, trebuie să îndeplinească aceste condiţii pana la data de 1 ianuarie a anului în care sunt aleşi ca atare şi la momentul în care este ţinută Adunarea Generală.

18.3 Mandatul-delegaţilor este valabil numai pentru adunarile generale desfasurate in cursul unui an financiar, va începe în ziua în care începe anul financiar (1 ianuarie) şi se va termina în ultima zi a anului financiar (31 decembrie). Numirea Delegaţilor va fi comunicată părţilor interesate, în scris sau prin e-mail, specificând data de la care începe şi data la care se termină perioada de delegaţie.Delegaţilor li se va elibera o dovadă, care va purta numele lor, numărul de Membru Asociat şi durata perioadei lor de delegaţie.

18.4 Competenţele Adunării Generale sunt:

– De a examina evidenţele sau rapoartele oficiale ale activităţilor asociatiei pentru anul financiar anterior, care trebuie să fie prezentate de către Consiliul Director;

– De a examina şi aproba lichidarea anului financiar anterior, ceea ce implică încheierea registrelor şi a conturilor de profit şi pierdere şi orice audit sau audituri care trebuie să fie efectuate fie voluntar sau obligatoriu;

– De a examina şi aproba bugetul pentru anul financiar următor, împreună cu toate rapoartele obligatorii;

– De a determina cuantumurile taxelor ordinare sau de acces pentru membrii asociati-cotizanti;

– De a determina taxele sau cotizaţiile extraordinare;

– De a autoriza achiziţionarea, gajarea sau vânzarea bunurilor materiale ale asociatiei, in situatia in care acestea depasesc ca valoare 20% din bugetul anual al asociatiei;

– emiterea de garanţii transferabile sau acceptarea de bani sub formă de credite sau împrumuturi, exclusiv de la institutiile abilitate, ale căror valori depăşesc 20% din cuantumul total al bugetului pentru anul următor;

– De a autoriza Consiliul Director să încheie contracte cu terţe părţi, transferând exploatarea drepturilor asociatiei asupra propriei imagini, propriilor sale nume, simboluri, reclame sau difuzări în media, atunci când durata acestora depăşeşte 2 ani;

– De a autoriza Consiliul Director să încheie contracte ce presupun includerea de materiale publicitare pe tricourile de joc oficiale ale primei echipe de fotbal, atunci cand durata acestora depaseste 2 ani;

– De a ratifica numirea membrilor Consiliul Director şi a membrilor Comisiei Financiare;

– De a aproba propunerile pe care Consiliul Director le depune în atenţia Adunării Generale;

– De a aproba orice propuneri pe care membrii asociati-cotizanti doresc să le prezinte Adunării Generale, cu condiţia ca acestea să aibă susţinerea a 10% dintre membrii asociati-cotizanti ai asociatiei şi să fi fost prezentate Consiliului Director, cu cel puţin 5 zile înainte de ţinerea Adunării;

– De a aproba modificarea Statutul Clubului;

– De a aproba orice propuneri pentru fuziunea, absorbţia sau transformarea asociatiei, care ar putea fi prezentate de Consiliul Director;

– De a aproba dizolvarea Clubului;

– Orice alte chestiuni, care, în virtutea dispoziţiilor legale ale prezentului Statut, sunt rezervate competenţei Adunării Generale.

– De a desemna membrii Comisiei de Cenzori si de a examina si aproba raportul anual al Comisiei.

18.5 Adunarea Generală poate fi Ordinară sau Extraordinară.

18.6 Adunarea Ordinară este cea care trebuie în mod obligatoriu să fie ţinută în fiecare an, în termen de patru luni calendaristice de la finalul anului financiar, şi la care, oricare dintre competenţele Adunării enumerate în articolul precedent, pot fi exercitate, cel puţin şi în mod necesar, cele din art.19.4 alin.1, alin2.2, alin.3, alin.16 si alin.18.

18.7 Adunările Extraordinare vor fi cele ţinute în timpul anului financiar, care nu sunt obligatorii sau ordinare, şi care pot trata oricare dintre aspectele enumerate în art.19.4.

18.8 In orice caz, Adunarea generala se intruneste cel putin o data pe an si are drept de control permanent asupra consiliului director si a cenzorului/comisiei de cenzori.

18.9 Convocarea Adunărilor Generale, atât ordinare, cât şi extraordinare, se va face prin acordul Consiliului Director, la iniţiativa acestuia sau la cererea membrilor asociati-cotizanti.

18.20 Atunci când membrii asociati-cotizanti sunt cei care solicită să fie convocată o Adunare, acest lucru trebuie să se facă în scris, cu susţinerea a cel puţin 20% dintre membrii asociati-cotizanti, declarând în mod expres obiectul Adunării şi propunând textul Ordinii de Zi. Consiliul Director nu va fi obligat să convoace o Adunare atunci când subiectul propus de către membrii asociati-cotizanti se referă la o chestiune care a fost deja tratată şi soluţionată de către Adunare, în timpul celor 6 luni dinaintea datei cererii.

18.21Adunările Generale vor fi convocate printr-un anunţ, într-un ziar de larga circulaţie din Galati si/sau din Romania, sau pe site-ul oficial . Între publicarea anunţului şi ţinerea Adunării, trebuie să existe un minim de 15 de zile calendaristice şi un maxim de 60 de zile calendaristice.

18.22Atunci când Adunarea a fost cerută de către membrii asociati-cotizanti, Consiliul Director este obligat sa o convoace în termen de 30 de zile de la primirea cererii, iar perioada pentru ţinerea acesteia nu poate să fie mai târziu de 30 de zile de la convocare.

18.23 În anunţul de convocare a Adunărilor Generale, trebuie să fie specificate data, ora, locul întâlnirii şi Ordinea de Zi. Dacă Adunarea Generală este convocată din iniţiativa membrilor asociati-cotizanti, Ordinea de Zi trebuie să specifice în mod necesar propunerile acestora, precum şi cele convenite de Consiliul Director.

18.24 În timpul unei perioade de nu mai puţin de 10 zile lucrătoare înainte de ţinerea Adunării, membrii asociati pot examina, la sediul Clubului, documentaţia pe care Consiliul Director a întocmit-o în legătură cu subiectele de pe Ordinea de Zi. Această examinare trebuie să se facă în timpul orarului de lucru. Cu referire la aspectele de natură financiară care sunt de competenţa Adunării Generale şi sunt descrise în art.19, documentaţia care trebuie pusă la dispoziţia membrilor asociati-cotizanti pentru examinare va fi, cel puţin, următoarea:

– Raportul privind lichidarea bugetului pentru anul financiar încheiat;

– Bilanţul şi conturile de profit şi pierdere pentru anul financiar încheiat;

– Bugetul pentru noul an financiar;

– Orice audituri care au fost efectuate.

18.25 Toate informaţiile care sunt furnizate membrilor asociati-cotizanti vor fi confidenţiale.

18.26 Pentru a participa la Adunare, toţi Delegaţii trebuie să dovedească, dinainte şi în formă documentară, identitatea lor şi calitatea de a fi Delegat, în conformitate cu regulamentele stipulate de Consiliul Director.

18.27 Adunarea va fi prezidată Presedintele Consiliului Director, iar Secretarul va fi cel al asociatiei.

18.28 Adunarea va fi constituită valabil, pentru prima convocare, atunci când sunt prezenţi personal sau reprezentati de mandatari-delegati, jumătate plus unu din totalitatea membrilor asociati-cotizanti cu drept de vot

18.29 Pentru a doua convocare, Adunarea va fi valabil constituită oricare ar fi numărul membrilor asociati-cotizanti prezenti personal sau reprezentati de mandatari-delegati .

18.30 Între prima şi a doua convocare trebuie să existe o perioadă de cel puţin 10 de zile

18.31 Adunarea va fi prezidată de Preşedintele Consiliului Director, care va fi asistat de Secretar. Preşedintele poate delega aceste funcţii, în orice moment, oricărui membru al Consiliului Director.Preşedintele va conduce dezbaterile, va acorda şi revoca dreptul la luarea cuvântului şi va face tot ceea ce este necesar pentru a se asigura că întâlnirea se desfăşoară corespunzător. Preşedintele sau Secretarul vor avertiza vorbitorii atunci când: li s-a terminat timpul, s-au îndepărtat de subiectul discuţiei, adoptă atitudini sau fac declaraţii care dezonorează sau pătează numele unor persoane sau care afectează ordinea sau normalitatea întrunirii. Dacă, în ciuda avertismentului, membrul asociat-cotizant vorbitor persistă în acest comportament, acestuia i se poate refuza dreptul de a vorbi şi, dacă este necesar, se poate decide ca acesta să fie exclus din Adunare.

18.32 Deciziile Adunării Generale vor fi luate prin simpla majoritate a celor prezenţi, cu excepţia cazului în care:

– Acestea amendează Statutul, ceea ce necesită o majoritate de 2/3 din cei prezenţi, dacă aceasta nu presupune aplicarea obligatorie a unui regulament imperativ, caz care nu va fi considerat ca o modificare a Statutului;

– Este vorba de aspecte care necesită o majoritate competentă, în condiţiile prevazute pentru aceasta majoritate din Statut;

– Este vorba de orice alt subiect care, în conformitate cu Statutul sau regulamentele valabile la acel moment, necesită o majoritate competentă.

18.33 Adunarea Generala va decide, de fiecare dată, metoda de votare, care poate fi prin procedura în care persoanele cu drept de vot se ridică în picioare, îşi ridică mâinile, afişează diverse cartonaşe colorate, poate fi vot prin apel nominal, poate fi un vot prin apelarea fiecărui membru asociat-cotizant de a vota în secret sau poate fi prin scrutin secret.

18.34 În toate cazurile, votarea va oferi trei alternative simple: pro, contra sau abţinere.

18.35 Secretarul va redacta un proces verbal succint al Adunării, care va fi aprobat de 3 membrii asociati-cotizanti, selectaţi de Adunare dintre cei prezenţi, şi va avea aprobarea Preşedintelui.

18.36 Dacă se ivesc, în timpul Adunării, circumstanţe care afectează serios ordinea de zi sau fac imposibilă continuarea acesteia, Presedintele poate decide suspendarea întrunirii.Decizia de suspendare a întâlnirii va fi anunţată tuturor celor prezenţi, de asemenea şi data când urmează a fi reluată, care trebuie să fie în termen de maxim 15 zile calendaristice.

18.37 Membrii asociati-cotizanti care, intr-o anumita problema, supusa hotararii Adunarii generale, sunt interesati personal sau prin sotii lor, ascendentii sau descendentii, rudele in linie colaterala si afinilor lor pana la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare si nici la vot, in caz contrar raspunzand pentru daunele cauzate asociatiei, daca fara votul lor nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.

18.38 Hotararile Adunarii generale contrare legii, actului constitutiv sau dispozitiilor cuprinse in statut, pot fi atacate in justitie de catre oricare dintre membrii asociati-cotizanti care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta, in termen de 15 zile de la data cand au luat cunostinta despre hotarare sau de la data cand a avut loc sedinta, dupa caz.

Art.19 – Consiliul Director

19.1 Consiliul Director este organul de conducere al Clubului, format din mai mulţi membri asociati-cotizanti, cu rolul de a promova şi conduce activităţile asociatiei, prin acte de administrare, conducere, reprezentare, dispunere şi execuţie – care sunt necesare pentru a îndeplini obiectivele asociatiei, deciziile Adunării Generale şi ceea ce este detaliat în acest Statut.

19.2 Consiliul Director este alcătuit la constituire dintr 3 membri şi ulterior constituirii dintr-un numar maxim de 15 membrii .

19.3 Funcţiile care alcătuiesc Consiliul vor fi, cel puţin şi necesar, cele de Preşedinte, Vicepreşedinte, si Secretar fiind completate ulterior prin decizia Consiliului însuşi, cu până la trei alţi Vicepreşedinţi si pana la 9 membri simpli.

19.4 Toate funcţiile Consiliului Director vor fi onorifice şi fără plată, cu exceptia cazului cand se hotaraste altfel de catre Adunarea Generala, situatie in care aceste functii sau numai o parte dintre ele, vor putea primi indemnizatie de sedinta.

19.5 În general, de competenţa Consiliului Director sunt toate deciziile şi acţiunile legate de administrarea asociatiei, care nu sunt in competenta Adunării Generale, astfel :

 1. a) decizii privind dobândirea calităţii de membru asociat-cotizant si de membru sustinator, propuneri privind obtinerea calitatii de membru de onoare;
 2. b) convocarea Adunărilor Generale;
 3. c) convocarea alegerilor;
 4. d) de a prezenta un Raport al activităţilor, Lichidarea anului financiar şi Bugetul, pentru prezentarea anuală în faţa Adunării Generale;
 5. e) crearea de organe care participă şi colaborează cu Consiliul Director, sub forma Comisiilor, pentru dezvoltarea specializată a diverselor zone de activitate şi responsabilităţi, stabilind în acelaşi timp alcătuirea şi regulile interne de funcţionare; acesta poate crea, de asemenea, un organ care grupează membrii diferitelor Comisii; Aceste organe nu pot substitui drepturile şi responsabilităţile Consiliul Director, în aspecte de competenţa acestuia, şi trebuie să se limiteze la colaborarea într-un anumit domeniu sau furnizarea de consultanţă în problemele care le sunt formulate.
 6. f) administrarea generală a asociatiei, stabilirea organigramei sale funcţionale şi a structurilor sale interne, a personalului de conducere, monitorizare şi control;
 7. g) numirea şi revocarea angajaţilor calificaţi ca aparţinând conducerii înalte şi stabilirea directivelor pentru relaţiile de muncă cu angajaţii asociatiei, în aspecte legate de plăţi, condiţiile de lucru şi contracte;
 8. h) de a stabili politicile şi obiectivele activităţilor sportive ale asociatiei;
 9. i) acţiuni de natură financiară şi managerială, monitorizarea şi controlul departamentelor financiar, contabilitate şi de resurse de capital ale asociatiei, fără ca acest lucru să fie în detrimentul drepturilor Adunării Generale;
 10. k) autoritatea disciplinară in situatiile prevazute de prezentul Statut;
 11. l) depunerea de recursuri, reclamaţii sau cereri, prin mijloace administrative, litigioase, federative sau arbitrale, atunci când acest lucru este necesar pentru a apăra interesele asociatiei.

19.6 Consiliul Director are facultăţi depline de a administra finanţele Clubului, conform limitărilor stabilite de dispoziţiile legale aplicabile şi a următoarelor dispoziţii din acest Statut:

 1. a) Consiliul Director nu poate cheltui mai mult de 20% din suma totală bugetată, indiferent de disponibilitatea acestei sume prin venit neprevăzut de către buget, sau care depăşeşte aşteptările. Pentru a cheltui peste această sumă, Consiliul Director va avea nevoie de aprobarea Adunării Generale, o aprobare care va fi acordată cu majoritate simplă a celor prezenţi.
 2. b) Consiliul Director poate obţine, garanta sau transfera bani sub formă de credit sau împrumuturi, exclusiv de la institutiile abilitate, sau poate emite garanţii transferabile, până la o sumă nu mai mare decât 20% din Bugetul veniturilor anuale.Orice alt acord care depăşeşte această sumă va avea nevoie de aprobarea Adunării Generale, care va fi acordată cu o majoritate de două treimi din cei prezenţi.

19.7 Preşedintele Consiliului Director are urmatoarele atributii :

 1. a) de a prezida şi conduce Adunarea Generală, Consiliul Director, şi orice altă Comisie la ale cărei întâlniri participă;
 2. b) de a soluţiona, prin vot decisiv, orice egalitate, în orice vot făcut de Consiliul Director şi, dacă este cazul, de Comisiile din care acesta ar putea face parte.
 3. c) de a reprezenta complet asociatia şi Consiliul Director în relaţiile cu terţe părţi;
 4. d) reprezentarea legala a asociatiei;
 5. e) de a numi, dintre membrii Consiliului Director, diversele funcţii şi înlocuitorii acestora în timpul perioadei de preşedinţie;
 6. f) de a propune ocuparea temporară a oricăror posturi vacante în Consiliul Director;
 7. g) in cazul în care Grupul Executiv, nu este constituit, de a lua temporar orice decizii care sunt de competenţa Consiliului Director, când, din motive de urgenţă, nu este posibil să se aştepte până la convocarea următoarei întâlniri, sub obligaţia de a informa Consiliul Director, în sesiunea imediat următoare, şi de a obţine ratificarea acestor decizii;
 8. h) toate celelalte atributii care, sunt stipulate de prezentul Statut.

19.8 Atributiile Vicepreşedintilor sunt urmatoarele :

 1. a) de a exercita, în reprezentarea Preşedintelui, atribuţiile acestuia, atunci când este delegat de acesta;
 2. b) de a înlocui temporar Preşedintele, în caz de absenţă, incapacitate temporară sau suspendarea preşedinţiei sale;
 3. c) de a înlocui Preşedintele, atunci când acesta încetează să-şi exercite funcţia în timpul preşedinţiei sale. Dacă există mai mult de un Vicepreşedinte, înlocuitorul va fi cel desemnat de catre Presedinte.
 4. d) orice alte atributii prevazute în prezentul Statut.
 5. Atributiile Secretarului sunt urmatoarele :
 6. a) de a-şi asuma răspunderea pentru Registrul de Evidenta al membrilor asociati-cotizanti şi de a actualiza datele şi notele conţinute în acesta;
 7. b) de a redacta procesul-verbal al şedinţelor Adunărilor Generale, ale Consiliului Director şi de a păstra procesul-verbal respectiv;
 8. c) de a prezenta certificări, scrisori de recomandare şi acreditări, cu aprobarea Preşedintelui;
 9. d) de a se ocupa de treburile obişnuite ale Secretariatului asociatiei;
 10. e) de a colabora cu Preşedintele în organizarea şedinţelor Adunării Generale, Consiliului Director publicând ordinea de zi şi participând la conducerea dezbaterilor;
 11. f) orice alte atributii prevazute în prezentul Statut.

19.9. Atributiile celorlalti membrii ai Consiliului Director sunt urmatoarele :

 1. a) de a fi responsabil pentru departamentul financiar şi economic al asociatiei şi actele sale de transfer, de a prezenta Consiliului Director propuneri care să fie adoptate, în privinţa acestor aspecte, şi de a autoriza plăţi prin semnătură;
 2. b) de a ţine toate evidenţele contabile şi documentele asociatiei;
 3. c) de a monitoriza Bugetul anual, furnizând rapoarte anuale Consiliului Director şi făcând propunerile adecvate, atunci când au loc devieri;
 4. d) de a întocmi Raportul pentru lichidarea anului financiar şi Bugetul, pe care Consiliul Director trebuie să le depună anual la Adunarea Generală, de a propune efectuarea de audituri stipulate de Statut şi de a semna, cu aprobarea Preşedintelui, documentele definitive care sunt aprobate de Consiliul Director, cu privire la aceste aspecte;
 5. e) de a controla mişcările fondurilor asociatiei şi starea depozitelor şi de a le face să corespundă cu ceea ce este notat în registrele contabile;
 6. f) de a da chitanţe pentru taxe şi alte plăţi efectuate de membrii asociati-cotizanti ai asociatiei;
 7. g) orice alte atributii prevazute de prezentul Statut.

19.10 Atributii comune tuturor membrilor Consiliului Director

 1. a) de a participa la atribuţiile de administrare ale Consiliului Director, facilitând opiniile, sfatul şi rapoartele acestuia, cu privire la toate deciziile care fac subiectul dezbaterii şi oferind voturile lor, oricând sunt luate decizii prin această procedură;
 2. b) de a-şi îndeplini atribuţiile conferite de Consiliul Director sau Preşedinte, fie făcând parte din orice Comisie a asociatiei, fie îndeplinind un rol anumit.

19.11 Mandatul Consiliului Director va fi simultan pentru toţi membrii şi va fi de 2 ani calendaristici, începând cu 1 ianuarie şi terminându-se cu 31 decembrie, cu exceptia mandatului primului Consiliu Director de dupa constituirea asociatiei, care va incepe cu data infiintarii asociatiei si se va finaliza pana la finalul lunii aprilie 2017 (perioada in cursul careia se vor organiza primele alegeri), timp in care va functiona un Consiliu Director, a carui alcatuire este precizata in Actul Constitutiv al asociatiei.

19.12 Atunci când Consiliul Director este reînnoit din motiv de încetare anticipată a termenului precedent, noul Consiliu Director îşi va începe mandatul de la momentul preluării funcţiei, ceea ce va avea loc în termen de zece zile calendaristice de la data alegerii. În acest caz, durata termenului va fi de 2 ani calendaristici integrali, plus perioada cuprinsă între data preluării funcţiei şi data următoare de 1 ianuarie după preluarea funcţiei.

19.13 Preşedintele si ceilalti membrii ai Consiliului Director pot deţine funcţia pentru un numar nelimitat de mandate.

19.14 Ocuparea posturilor libere în Consiliul Director, pentru fiecare mandat, se face prin votul liber, direct, egal şi secret al tuturor membrilor asociati-cotizanti cu drept de vot în conformitate cu prevederile prezentului Statut.

19.15 Funcţiile în Consiliul Director pot fi, de asemenea, ocupate temporar, în cazul în care totalitatea funcţiilor nu a fost acoperită de alegeri sau pentru a-i înlocui pe cei care pleacă sau sunt suspendaţi din funcţiile lor în timpul termenului de mandat, în conformitate cu cele reglementate de acest articol. Această ocupare a posturilor nu va fi aplicabilă în cazuri de încetări simultane şi generale ale componenţilor Consiliului, care depăşesc parametrii stabiliţi in Statut, şi nu va afecta înlocuirea Preşedintelui, atunci când acesta părăseşte postul în timpul mandatului, în conformitate cu cele stabilite de articolul 20.8 lit.c). Această situaţie a ocupării temporare a posturilor vacante va fi supusă următoarelor reguli:

 1. a) Numirea va fi decisă de Consiliul Director, la propunerea Preşedintelui;
 2. b) Numirea va fi provizorie şi va fi condiţionată de ratificarea de către următoarea Adunare Generală care va fi ţinută; dacă nu este ratificată, persoana va fi înlăturată imediat din funcţie, fără ca aceasta să afecteze valabilitatea acţiunilor sale efectuate în timpul perioadei provizorii în care persoana respectivă a deţinut mandatul;
 3. c) Durata termenului de mandat va fi perioada rămasă pentru Consiliul Director ca întreg, dacă această persoană nu a fost numită pentru substituirea unui membru al Consiliului Director atunci când termenul de mandat este în suspendare, în care caz termenul de mandat al înlocuitorului va fi limitat la perioada suspendării menţionate şi se va termina de îndată ce persoana înlocuită revine în post.

19.16 Încetarea mandatului membrilor Consiliului Director poate avea loc din oricare din următoarele cauze:

 1. a) Prin expirarea termenului normal al mandatului pentru care sunt aleşi;
 2. b) Prin pierderea calităţii de membru asociat-cotizant al asociatiei;
 3. c) Prin deces sau inabilitatea permanentă, care împiedică persoana de la exercitarea funcţiei sale;
 4. d) Prin pierderea condiţiilor stabilite de Statut, pentru a fi aleşi, sau a oricarei alte condiţii care este obligatorie prin statut sau lege pentru exercitarea funcţiei respective;
 5. e) Prin acordarea unui vot de neîncredere;
 6. f) Prin renunţarea sau demisia individuală a membrului, acceptată de Consiliul Director;
 7. g) Prin renunţarea sau demisia generală, în cazul şi condiţiile reglementate de Statut

19.17 Dacă demisia, renunţarea sau încetarea mandatului membrilor Consiliului Director are loc într-un mod simultan şi generalizat, trebuie să fie constituit un Consiliu Director Interimar, care să înlocuiască Consiliul Director.

Încetarea va fi considerată a fi de natură simultană şi generalizată, dacă se produce oricare dintre următoarele situaţii:

 1. a) Atunci când posturile vacante se ridică la peste 50 la sută din numărul membrilor Consiliului Director, la momentul încetării, inclusiv Preşedintele;
 2. b) Atunci când posturile libere se ridică la peste 70 la sută din numărul membrilor Consiliului Director, la momentul încetării, chiar dacă acest lucru nu a afectat Preşedintele;
 3. c) Atunci când Consiliul Director este constituit din mai puţin de 5 persoane.

Cu privire la regulamentul anterior, se face o excepţie în cazul demisiei generalizate şi simultane a membrilor Consiliului Director, când acest lucru se face pentru noile alegeri convocate pentru terminarea naturală a termenului de mandate.În acest caz, dacă Consiliul Director are încă un minim de o treime din numărul membrilor săi, la momentul încetării, Consiliul Director Interimar nu va fi constituită şi Consiliul Director, prin membrii rămaşi, îşi va menţine funcţiile pentru perioada de tranzit a procesului electoral. Consiliul Director Interimar va fi alcătuit dintr-un număr de membri de minim 50 la sută din numărul total de membri ai Consiliului Director, la momentul încetării, cu un minim de 3 membri.

19.18 Consiliul Director Interimar îşi va exercita funcţiile de conducere, administrare şi reprezentare, aşa cum sunt conferite Consiliului Director, dar acestea vor fi limitate la acţiunile necesare şi esenţiale pentru menţinerea activităţilor normale ale asociatiei şi protecţia intereselor acesteia.

19.19 Principala atributie a Consiliului Director Interimar va fi de a convoca alegeri pentru a constitui un nou Consiliu Director, ceea ce trebuie să se facă în termen de cel mult 3 luni de la data la care membrii săi au preluat funcţia.

19.20 Consiliul Director se va întruni ori de câte ori este necesar, dar întotdeauna cel puţin o dată pe lună.

19.21 Consiliul va fi convocat la întâlniri de către Secretar, la cererea Preşedintelui.

19.22 Întâlnirile pot fi convocate şi de o treime a membrilor Consiliului Director şi, în acest caz, trebuie să fie ţinute în următoarele 7 zile. 20.23 Convocarea unei întâlniri trebuie să includă Ordinea de Zi şi va fi asigurată cu cel puţin 36 de ore înainte, cu excepţia cazului în care întâlnirea este urgentă, iar în acest caz întâlnirea poate fi convocată cu un preaviz mai scurt.

19.23 Pentru ca intrunirea Consiliului Director să fie constituita în mod valabil, trebuie să fie prezenţi cel puţin jumătate din membrii săi.La întâlnirile Consiliului Director poate participa, cu dreptul de a lua cuvântul, dar nu de a vota, personalul din conducerea executive a asociatiei sau orice alt angajat al asociatiei, a cărui prezenţă este considerată necesară pentru a oferi informaţii referitoare la anumite aspecte. La aceste întâlniri mai pot participa, cu drept de a lua cuvântul, dar nu de a vota, Preşedinţii Comisiilor care nu sunt membri ai Consiliului Director, atunci când sunt invitaţi.

19.24 Preşedintele, asistat de Secretar, va prezida întâlnirile Consiliului şi va supraveghea dezbaterile şi intervenţiile membrilor Consiliului Director.

19.25 Deciziile vor fi luate prin votul majoritar al membrilor Consiliului Director prezenţi.În caz de egalitate, Preşedintele va avea votul decisiv.

19.26 Toţi membrii Consiliului Director şi alte persoane prezente sunt obligate să respecte natura confidenţială a deciziilor Consiliului şi nu au voie să le divulge.

19.27 Secretarul va redacta procesele-verbale ale întâlnirilor Consiliului Director, făcând un rezumat al temelor discutate şi al intervenţiilor în discuţie, cu detalierea tuturor deciziilor. La fiecare întâlnire a Consiliului Director, va fi prezentat procesul-verbal al întâlnirii anterioare şi va fi supus aprobării. Dacă există amendamente sau observaţii, acestea vor fi incluse. Secretarul trebuie să redacteze procesul-verbal al întâlnirilor Consiliului Director, care trebuie să fie supus aprobării aceluiaşi Consiliu, care trebuie să fie semnat şi aprobat de Preşedinte sau de membrul care îl înlocuieşte pe acesta şi pe care trebuie să il arhiveze sau să il transcrie în registrul corespunzător.

19.28 Membrii Consiliului Director care, intr-o anumita problema, supusa deciziilor Consiliului Director, sunt interesati personal sau prin sotii lor, ascendentii sau descendentii, rudele in linie colaterala si afinilor lor pana la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare si nici la vot, in caz contrar raspunzand pentru daunele cauzate asociatiei, daca fara votul lor nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.

19.29 Deciziile Consiliului Director contrare legii, actului constitutiv sau dispozitiilor cuprinse in statut, pot fi atacate in justitie de catre oricare dintre membrii Consiliui Director care nu au luat parte la sedinta sau care au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta, in termen de 15 zile de la data cand au luat cunostinta despre decizie, sau de la data cand a avut loc sedinta, dupa caz, precum si de orice membru asociat-cotizant.

Art.20 – Grupul Executiv

20.1 În cadrul Consiliului Director, poate fi constituit un Grup Executiv, conţinând o treime dintre membrii Consiliului Director, care va fi alcătuit din membrii desemnaţi de Preşedinte şi care trebuie, în mod necesar, să includă Preşedintele, un Vicepreşedinte şi Secretarul.

20.2 Grupul Executiv se va întâlni, la cererea Preşedintelui, ori de câte ori este necesar şi va avea următoarele funcţii:

 1. a) de a studia şi pregăti subiectele care urmează a fi prezentate Consiliului Director;
 2. b) de a adopta temporar orice decizie care este de competenţa Consiliului Director, atunci când din motive de urgenţă nu este posibil să se aştepte până când va fi convocată următoarea întâlnire, cu obligaţia de a informa Consiliul despre acest lucru, la sesiunea imediat următoare, şi de a obţine ratificarea acestor decizii;
 3. c) de a lua decizii referitoare la orice aspecte care au fost delegate în mod expres acesteia de către Consiliul Director şi de a informa Consiliul Director despre acestea, la următoarea sa întâlnire.

Art.21 – Răspunderea membrilor Consiliului Director

21.1Membrii Consiliului Director sunt răspunzători pentru acţiunile lor în faţa Adunării Generale.

21.2 De asemenea, vor fi răspunzători împreună, în faţa membrilor asociati-cotizanti, pentru orice acţiuni pe care le-ar putea adopta cu privire la domeniul financiar şi economic al asociatiei, care contravin prevederilor prezentului Statut, cu excepţia membrilor Consiliului Director care au votat împotriva deciziei din care decurge răspunderea respectivă.

21.3 Încetarea parţială a mandatului membrilor Consiliului Director, înainte de terminarea termenului de mandat, nu îi va exonera pe aceştia de nicio răspundere pe care Consiliul ar putea să o fi contractat, până la momentul încetării.

Art.22 – Condiţii de eligibilitate

22.1 Membrii eligibili vor fi toti membrii asociati-cotizanti care satisfac urmatoarele conditii, in ziua publicarii convocarii alegerilor:

 1. a) Să fie majori şi să nu fie în incapacitate din punct de vedere legal;
 2. b) Să fi fost membri asociati-cotizanti timp de minim un an, la momentul în care sunt convocate alegerile;
 3. c) Să nu fi fost sancţionat disciplinar de către asociatie, pentru o încălcare foarte gravă, în timpul unei perioade de 3 ani înainte de convocarea alegerilor;
 4. d) Sa nu detina functii de conducere intr-un partid politic (presedinte, vicepresedinte, secretar), in administratia publica, sa nu faca parte din Consilii Locale si Judetene, din Parlamentul Romaniei.
 5. e) sa nu fi suferit condamnari penale.

Art.23 – Convocarea alegerilor

23.1 Primele Alegeri vor fi convocate, pana cel mai tarziu la data de 30.04.2017, mandatul primului Consiliului Director expirand de drept la data de 30.04.2017, cu exceptia cazului in care mandatul primului Consiliu Director inceteaza mai devreme, in conditiile prezentului Statut

23.2 Alegerile, in general, vor fi convocate de către Consiliul Director al Clubului sau de Consiliul Director Interimar (in particular, primele alegeri vor fi convocate de primul Consili Director, în conformitate cu următoarele reguli :

– Atunci când convocarea se face din cauza expirării termenului normal al mandatului, alegerile trebuie să aibă loc în timpul ultimelor 6 luni ale mandatului, cu preavizul necesar pentru ca alegerile să poată avea loc înainte de expirarea mandatului.

– Atunci când alegerile sunt convocate ca o consecinţă a încetării anticipate a termenului de mandat al Consiliu Director, cu numirea unui Consiliu Director Interimar, convocarea trebuie făcută de Consiliul Director Interimar în termen de 3 luni de la preluarea funcţiei.

23.3 Convocarea va fi publicată pe avizierul existent la sediul Clubului şi va fi făcută publică prin intermediul unui anunţ în cel puţin un ziar de mare circulaţie din Galati si/sau pe site-ul oficial si/sau prin comunicarea directă către membrii asociati-cotizanti.

23.4 Convocarea alegerilor trebuie să furnizeze, cel puţin, informaţii despre următoarele circumstanţe:

 1. a) Condiţiile de a fi alegător sau eligibil ;
 2. b) Perioada şi condiţiile pentru prezentarea candidaturilor,
 3. c) Data şi orarul procesului de votare, care nu poate fi mai scurt de 4 ore;

23.5 Consiliul Director al asociatiei sau Consiliul Director Interimar, dacă este cazul, în acelaşi timp cu decizia de a convoca Alegerile, va stabili alcătuirea Comisiei electorale, în conformitate cu următoarele reguli:

– Comisia electorala va fi format din 3 membri asociati-cotizanti, aleşi prin tragere la sorţi dintre toţi membrii asociati-cotizanti.In cazul in care, unul dintre acestia va declina alegerea din motive obiective, va fi tras la sorti un alt membru asociat-cotizant.

– Secretarul comisiei va fi cel al Consiliului Director si va redacta procesul-verbal.

23.6 Funcţia de membru în Comisia electorala este obligatorie, onorifică şi fără plată şi va fi incompatibilă cu calitatea de a fi un Candidat pentru alegeri sau a fi o rudă a Candidatului, prin căsătorie sau rudenie de sânge, până la gradul al treilea. Dacă apare această incompatibilitate sau dacă persoana desemnată renunţă sau nu poate să-şi exercite funcţia din orice motiv justificabil, aceasta va fi înlocuită de un înlocuitor ales prin tragerea la sorţi.

23.7 Dacă persoanele selectate ca membri sau membri înlocuitori ai Comisiei electorale nu se prezintă pentru a-şi prelua funcţiile sau refuză să facă acest lucru, acestea vor fi înlocuite de membri asociati-cotizanti desemnaţi de Consiliul Director.Comisia electorala isi va desemna un Presedinte.

23.8 Atributiile Comisiei Electorale sunt urmatoarele :

 1. a) de a lua la cunoştinţă şi a soluţiona reclamaţiile prezentate de membri asociati-cotizanti, cu privire la candidate sau la desfasurarea procedurii de alegeri;
 2. b) să admită sau să respingă candidaturi şi anunţarea acestora;
 3. c) la cererea oricărui membru asociat-cotizant, candidat, sau din proprie iniţiativă, să ia o decizie cu privire la orice incident care apare în timpul procedurii electorale, care ar putea constitui o încălcare sau deviere de la regilile prevazute in Statut, sau afecteaza principiile caracterului public, oportunităţilor egale şi nediscriminării şi libertatea şi confidenţialitatea votului, care sunt presupuse de procedurii electorale;
 4. d) de a lua la cunoştinţă şi a soluţiona reclamaţiile prezentate de membri asociati-cotizanti sau Candidati, în orice etapă a procedurii electorale;
 5. e) să publice rezultatul alegerilor şi să întocmească şi să prezinte documentaţia de alegeri.

23.9 Comisia electorala se va întâlni ori de câte ori este necesar pentru a-şi îndeplini atribuţiile pe durata functionariii sale.

23.10 Deciziile luate vor fi prin simpla majoritate a celor prezenţi şi, în caz de egalitate, Preşedintele va avea votul decisiv.

Art.24 – Reclamaţii privind aspectele electorale

24.1 Toate reclamaţiile privind aspectele electorale, în afară de cele care apar în ziua electorală, trebuie să fie făcute către Comitetul Electoral, în termen de 24 de ore de la eveniment, incident sau decizia care face subiectul contestaţiei.Comisia electorala va solutiona reclamatia in mod obligatoriu în termen de cel mult 24 de ore de la prezentarea reclamaţiei.

24.2 Dacă reclamaţia este prezentată în ziua electorală, din cauza unor evenimente, incidente sau decizii legate de procesul de votare, reclamaţia va fi prezentată Comisiei electorale, care va soluţiona problema în timpul zilei electorale.

24.3 Deciziile Comisiei electorale sunt definitive si de executare imediata, putand fi atacate impreuna cu hotararea Adunarii Generale, in termenul general prevazut de lege si de prezentul Statut, pentru atacarea hotararilor Adunarii Generale .

Art. 25 – Lista membrilor asociati-cotizanti cu drept de vot

25.1 Lista membrilor asociati-cotizanti cu drept de vot este intocmita de Secretar si verificata de catre Comisia electorala, si este afisata in mod obligatoriu cu cel putin 30 de zile inainte de alegeri pe situl asociatiei.

25.2 Lista trebuie să enumere toţi membrii asociati-cotizanti cu drept de vot în ordine numerică şi trebuie să indice numerele de membru, numele complet, numărul documentului de identitate naţională sau numărul paşaportului, data înscrierii în asociatie şi data naşterii.

Art. 26 – Candidaturi

26.1 Candidaturile pentru functiile din Consiliul Director se depun cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita pentru alegeri.

26.2 Candidaturile trebuie să fie prezentate Comisiei electorale, în scris şi trebuie să fie insotita de următoarele inscrisuri:

– Fotocopii faţă-verso ale cardurilor de membru asociat-cotizant ale Candidaţilor şi a documentelor lor de identitate;

– lista cu semnaturile de sustinere a candidaturii semnata de cel putin 10% din totalul membrilor asociati-cotizanti, avandu-se in vedere urmatoarele reguli :

 1. a) membrii asociati-cotizanti pot susţine doar o singură Candidatură pentru aceiasi functie in Consiliul Director; toate fişele semnate de acelaşi membru asociat, care a susţinut mai mult de o Candidatură, vor fi considerate nule.
 2. b) Toţi membrii asociati-cotizanti, care semnează o fişă de Candidatură, trebuie să fie incluşi în lista de membrii asociati-cotizanti cu drept de vot, aprobat de Comisia electorala.
 3. c) Fişele trebuie să fie completate utilizând formularul oficial, care va fi publicat de asociatie pentru fiecare proces electoral .

26.3 În termen de 3 zile de la sfârşitul perioadei pentru depunerea Candidaturilor, Comisia electorala, trebuie să se asigure că Candidaturile depuse şi membrii asociati-cotizanti care le propun satisfac condiţiile cerute de acest Statut, că au respectat procedurile şi termenele limită ale acestei etape a procesului electoral, că Candidaturile au primit susţinerea numărului minim de membri asociati-cotizanti; va verifica valabilitatea fişelor de susţinere furnizate de candidaţi şi are dreptul de a solicita Candidaţilor şi membrilor asociati-cotizanti să furnizeze detaliile necesare pentru a verifica autenticitatea acestora.

26.4 Odată ce acest proces de verificare este terminat, Comisia electorala va anunţa Candidaţii care au dreptul de a participa la alegeri, prin faptul că au îndeplinit toate cerinţele solicitate de Statut, şi va respinge pe acei Candidaţi care nu au îndeplinit aceste cerinţe.

Art.27 – Anunţarea unei singure Candidaturi

27.1 Dacă există o singură Candidatură sau doar o singură Candidatură rămâne valabilă pentru fiecare functie din Consiliul Director, Comisia electorala, va pronunţa direct câştigătoare Candidatura respectivă, încheind astfel procesul electoral, iar membrii Candidaturii vor fi declarati aleşi.

Art.28 – Inexistenţa Candidaturilor sau nevalabilitatea celor prezentate

28.1 Dacă nu există nicio Candidatură sau niciuna dintre cele prezentate nu este valabilă, Comisia electorala va comunica acest fapt Consiliului Director al asociatiei sau Consiliului Director Interimar, care trebuie să convoace noi alegeri, în termen de maxim 3 luni.

Art.29 Procedura de vot cand exista mai multe candidaturi

29.1 Buletinele de vot vor fi tipărite de Club utilizând acelaşi format, aceeaşi hârtie şi culoare pentru toate Candidaturile, si va face referinta la procesul de alegeri respectiv. Buletinul de vot va fi aşezat de fiecare alegător într-un plic tipărit de Club şi care va purta o referinţă la procesul de alegeri respectiv.

29.2 Alegătorii trebuie să se identifice prezentând documentul de identitate naţională sau echivalent, în cazul străinilor, paşaportul sau permisul de conducere.

29.3 Alegătorii vor înmâna persoanelor care controlează activitatea la mesele electorale, care vor fi aranjate în ordinea alfabetică a numelor membrilor asociati-cotizanti, plicul care conţine buletinul de vot şi acestea îl vor pune în urna electorală.

29.4 Numai membrii asociati-cotizanti ale căror nume sunt înregistrate în lista celor cu drept de vot, aprobata de Comisia electorala, îşi pot exercita dreptul de vot.

29.5 Dupa ce perioada de votare s-a terminat, Comisia electorala va organiza începerea numărării buletinelor de vot din fiecare urnă şi efectuarea totalului pentru toate urnele, care trebuie să reflecte următoarele date:

– Totalul membrilor asociati-cotizanti cu drept de vot;

– Totalul membrilor asociati-cotizanti care au votat;

– Totalul voturilor valabile obţinute de fiecare Candidatură;

– Totalul voturilor albe;

– Totalul voturilor anulate.

29.6 Dacă un plic conţine mai mult de un buletin de vot pentru aceeaşi Candidatură, acesta va conta doar ca un singur vot. Dacă un plic conţine mai mult de un buletin de vot, pentru Candidaturi diferite sau care sunt voturi albe, acestea vor fi de asemenea considerate nule.

29.7 Un vot alb este considerat a fi fie un plic care nu conţine niciun buletin de vot, fie unul sau mai multe buletine de vot care nu conţin vot pentru niciun Candidat.

29.8 Odată ce votarea s-a încheiat şi procesul-verbal a fost întocmit şi semnat de Comisia electorala, aceasta va anunta Candidaturile castigatoare pentru fiecare functie din Consiliul Director, aceasta fiind cea care a obtinut cele mai multe voturi valabil exprimate.Daca sunt mai multe functii de acelasi tip, vor fi anuntate castigatoare candidaturile cu cel mai mare numar de voturi pana la completarea tuturor functiilor de acelasi tip.

29.9 Dacă există egalitate între două sau mai multe Candidaturi care au obţinut cele mai multe voturi, nicio Candidatură nu va fi anunţată câştigătoare şi va trebui să fie ţinut turul al doilea de scrutin, cu Candidaturile egale, la o nouă dată, care va fi stabilită de Consiliul Director al Clubului sau Consiliul Director Interimar al Clubului, în următoarele 7 zile calendaristice. Data noii votări va fi anunţată în forma specificată de prezentul Statut.

29.10 Dacă încă o dată va fi egalitate, si după a doua votare, poate fi convocată o a treia votare şi atâtea scrutine consecutive câte sunt necesare până când o Candidatură obţine o majoritate.

29.11 În termen de 3 zile de la finalul alegerilor, Comisia electorala va furniza Consiliului Director al Clubului sau Consiliului Director Interimar şi procesul verbal al numărării voturilor şi anunţarea câştigătorilor.

Art.30 – Preluarea funcţiilor

30.1 Dacă procesul electoral a fost consecinţa încetării naturale a mandatului Consiliului Director anterior, Consiliul Director nou ales trebuie să preia funcţia la data de 1 ianuarie după alegeri şi membrii rămaşi de la Consiliul Director anterior vor elibera imediat posturile.

30.2 Dacă procesul electoral a fost iniţiat de Consiliul Director Interimar din cauza încetării anticipate a Consiliului Director anterior, noul Consiliu Director ales va prelua mandatul în termen de 10 zile de la data alegerii.

30.3 Preşedintele Consiliului Director Interimar sau Consiliului Direcor care pleacă sau orice alt membru al acestora poate interveni la prima Adunare Generală Ordinară care se ţine, pentru a explica lichidarea anului financiar precedent şi a o propune pentru aprobare.

Art.31 – Motiunea de Neîncredere

31.1 Consiliului Director in intregul sau numai o parte dintre membrii acestuia pot face obiectul unei Motiuni de Neîncredere. O Motiune de Neîncredere poate fi solicitata împotriva întregului Consiliu sau a câtorva dintre membrii.

31.2 O motiune de neincredere poate fi solicitata de zece la suta (10%) din membrii asociati-cotizanti cu drept de vot.

31.3 Înainte de a prezenta oficial Motiunea de Neîncredere, cei care au initiat moţiunea trebuie să se adreseze in scris Consiliului Director, anunţând propunerea lor, cu o listă a membrilor Consiliului Director care fac obiectul Motiunii de Neîncredere.

31.4 Lista cu membrii asociati-cotizanti care sustin motiunea de neincredere trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu, numărul de membru asociat-cotizant al persoanei respective şi numărul documentului de identitate, semnătura sa completă şi data;

31.5 Dupa intrunirea numarului necesar de membrii asociati-cotizanti care sustin motiunea de neincredere, cei care au initiat motiunea, o vor depune la Secretarul Consiliului Director in termen de cel mult 10 zile de la intrunirea numarului necesar de semnaturi.

31.6 A doua zi de la depunerea oficiala a motiunii de neincredere Presedintele Consiliul Director va constitui o comisie, care va fi organul responsabil cu promovarea şi controlarea întregului proces şi care va fi alcătuit din doi membri asociati-cotizanti care au semnat motiunea alesi prin tragere la sorti si un membru al Consiliului Director care sa nu faca obiectul motiunii sau in cazul in care motiunea are ca obiect Consiliul Director in intregul sau, cenzorul sau un membru al comisiei de cenzori;

31.7 Atribuţiile acestei comisii sunt similare cu cele ale comisiei electorale.

31.8 Convocarea votării va fi anunţată public de către Consiliului Director prin metoda prevazuta in prezentul Statut, cu un preaviz de minim 5 zile lucrătoare.

31.9 Procedura de votare, numărare şi publicare a rezultatelor va fi cea reglementată anterior in prezentul Statut.

31.10 Motiunea de Neîncredere va fi declarata votata doar dacă, două treimi sau mai mult din voturi sunt în favoarea sa, atâta timp cât numărul acestora este minim treizeci la sută (30%) din numarul membrilor asociati-cotizanti cu drept de vot.

31.11 Membrii Consiliului Director care fac obiectul unei Motiuni de neincredere care a fost declarata votata, vor fi înlăturaţi automat din funcţie.

31.12 Dacă Motiunea de Neîncredere nu intruneste numarul de voturi necesar prevazut anterior, nu poate fi depusa din nou o motiune de neincredere pntru aceleaşi motive, decât după trecerea unui an de la data la care s-a ţinut votul.

Art.32 Delegarea atributiilor

32.1Consiliul director poate imputernici una sau mai multe persoane cu functii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de membru asociat-cotizant ori sunt straine de asociatie, pentru a exercita urmatoarele atributii:

-sa incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei;

-sa indeplineasca orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea generala.

Art.33-Cenzorul/Comisia de cenzori

33.1 Controlul financiar al asociatiei este asigurat de un cenzor/o comisie de cenzori ales/i de catre Adunarea generala.

33.2 Cenzorul/Comisia de Cenzori este un organ subordonat Adunarii Generale, ale carei componenta si atributii sint cele reglementate de legislatia in vigoare.

33.3 Desemnarea membrilor Cenzorului/Comisiei de Cenzori se face de catre Adunarea Generala la propunerea Consiliului Director. Comisia de cenzori este alcatuita dintr-un numar impar de membrii. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil, in conditiile legii.

33.4 Atributia Comisiei de Cenzori este de a prezenta Adunarii Generale, cu informarea prealabila si a Consiliului Director, un raport anual despre chestiuni de competenta sa, asa cum sint ele precizate in legislatia in vigoare. De asemenea, verifica modul in care este administrat patrimoniul asociatiei. La solicitarea Consiliului Director, aprobata de Adunarea Generala, Comisia de Cenzori va furniza Consiliului Director si rapoarte lunare, trimestriale sau semestriale, despre chestiunile legate de competenta sa.

33.5 Adunarea generala aproba regulile generale de organizare si functionare a Comisiei de cenzori/cenzorului.

Art.34 – Comisia de Disciplina

34.1 Comisia de Disciplina este un organ cu atribuţia de a exercita şi aplica, prin delegarea Consiliului Director, autoritatea disciplinară care i-a fost conferită în conformitate cu prevederile din Statut.

34.2 Comisia de Disciplina este alcătuită din 3 membri, dintre care unul trebuie să fie delegat de Consiliul Director dintre membrii acestuia şi care va avea calitatea de Preşedinte. Ceilalţi 2 vor fi desemnaţi de către Adunarea Generala, din rândul membrilor asociati-cotizanti, cu diplome în drept şi experienţă şi prestigiu cunoscute.

34.3 Mandatul membrilor Comisiei de Disciplina va coincide cu mandatul Consiliului Director. Încetarea, suspendarea sau ocuparea posturilor vacante în Comisia de Disciplina va fi făcută de către Consiliul Director, in cazul Presedintelui, si de catre Adunarea Generala, pentru ceilalti.

 

CAPITOLUL IV : Veniturile si cheltuielile

Art.35-Venituri

35.1 Veniturile asociatiei provin din:

-cotizatiile membrilor;

-dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile in conditii legale;

-dividendele societatilor comerciale infiintate de clubul sportiv;

-venituri realizate din activitati economice directe;

-donatii, sponsorizari sau legate;

-resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;

-comercializarea de materiale si echipamente sportive si de materiale promotionale

– taxele de participare la competitiile organizate de catre club in conformitate cu prevederile legale in vigoare

-alte venituri prevazute de lege.

Art.36- Infintare de societati comerciale si activitati comerciale

36.1 Asociatia poate infiinta societati comerciale ale caror dividende, daca nu se reinvestesc in aceste societati, se vor folosi pentru realizarea scopului ei.

36.2 Numai Adunarea Generala poate hotari infiintarea unei societati comerciale in care asociatia sa detina calitatea de asociat unic sau sa poata deveni actionar intr-o societate comerciala.

36.3 Asociatia poate desfasura orice alte activitati economice directe, daca acestea au caracter accesoriu si au legatura stransa cu scopul ei principal.

Art.37 – Cheltuieli

37.1 Principalele categorii de cheltuieli ale asociatiei sunt:

-salarii si adaosuri la salarii;

-indemnizatii, prime si premii;

-procurari de materiale sportive;

-chirii, dobanzi, taxe, comisioane bancare;

-cazare, masa, transport;

-apa, canal si salubritate;

-energie electrica, termica si gaze naturale;

-procurari de rechizite si imprimate de birou;

-alte cheltuieli.

37.2 Cheltuielile se efectueaza potrivit prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli si se aproba de persoanele insarcinate de Consiliul director.

37.3Salariile, indemnizatiile si alte drepturi banesti ale personalului si sportivilor se stabilesc in limitele statului de functiuni si ale bugetului de venituri si cheltuieli.

37.4 Consiliul director poate dispune plata de premii, gratificatii si altele asemenea din disponibilitatile existente.

Art.38 Rapoarte anuale. Auditare

38.1 Rapoartele anuale pe care Consiliul Director le prezinta Adunării Generale, vor contine:

– Bilanţul şi conturile de profit şi pierdere, astfel încât acestea să indice în mod clar situaţia finanţelor şi resurselor de capital ale Clubului.

– Un Raport Financiar pentru anul financiar, care explică variaţiile cele mai semnificative sau incidentele în legătură cu bugetul.

38.2 Rapoartele anuale menţionate la alineatul anterior vor fi revizuite de către Auditori Contabili abilitaţi pentru această îndatorire şi numiţi de către Consiliul Director.

38.3 Se va face de asemenea un audit integral sau parţial asupra Rapoartelor Anuale, la cererea celor care au dreptul legal de a solicita aceasta şi pe cheltuiala lor.

38.4 Toate auditurile care sunt făcute la cererea Consiliul Director vor fi prezentate Adunării Generale.

38.5 Exercitiul economico-financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an.

38.6 Prin exceptie de la prevederile anterioare, Cenzorul/Comisia de cenzori va prezenta trimestrial, Consiliului Director, un raport financiar intermediar.Rapoartele financiare intermediare vor fi prezentate obligatoriu de catre Consil;iul Director in prima Adunare Generala care va avea loc dupa intocmirea raportului.

 

CAPITOLUL V : Registrele Clubului

Art.39 – Registrul de evidenta la membrilor asociati-cotizanti

39.1 Registrul de Evidenta al Membrilor Asociati-Cotizanti va consta dintr-un registru computerizat si/sau pe support de hartie, care va detalia, pentru admitere, membrii asociati-cotizanti.

39.2 Registrul de Evidenta al Membrilor Asociati-cotizanti va include următoarele detalii:

– Numele şi prenumele fiecărui Membru Asociat-cotizant;

– Numărul documentului de identificare naţională sau a paşaportului;

– Data naşterii;

– Adresa de domiciliu;

– Data înscrierii;

– Data încetării;

– Locuri în Stadion sau alte dotări ale Clubului alocate persoanei;

– Observaţii.

Secţiunea de observaţii va include următoarele detalii :

 1. a) Poziţia pe care Membrul Asociat al Clubului a deţinut-o în Consiliul Director sau comisii, precum şi durata mandatului;
 2. c) Sancţiuni disciplinare aplicate Membrului Asociat-cotizant;

39.3 Registrul de Evidenta al Membrilor Asociati-cotizanti va fi numerotat de la cel mai vechi Membru Asociat-cotizant, la cel mai nou.

39.4 În fiecare an financiar, ordinea numerică a Membrilor Asociati-cotizant va fi actualizată luând în considerare orice încetări care au avut loc, fara a se modifica Numarul de Membru (care este unic si netransmisibil)

Art.40- Registrul de Minute al Adunării Generale

40.1 Acest registru conţine, în mod hronologic, Minutele reuniunilor Adunărilor Generale ale Clubului.

Minutele vor detalia :

– Locul şi data reuniunii;

– Numărul celor participanţi;

– Rezumatul chestiunilor tratate;

– Acordurile făcute, referitor la procedura folosită pentru a ajunge la acele hotărâri.

40.2 Minutele vor fi întocmite de către Secretarul Clubului, cu aprobarea Preşedintelui, şi trebuie să fie promulgate de 3 membri delegaţi numiţi de către Adunare.

Art.41- Registrul Minutelor Consiliul Director

41.1 Acest registru conţine, în mod cronologic, Minutele reuniunilor Consiliului Director al Clubului.

Minutele vor detalia :

– Locul şi data reuniunii;

– Numărul celor participanţi;

– Rezumatul chestiunilor tratate;

– Acordurile făcute, referitor la procedura folosită pentru a ajunge la acele hotărâri.

41.2 Minutele vor fi întocmite de către Secretarul Clubului, cu aprobarea Preşedintelui, şi trebuie să fie promulgate de către următoarea reuniune a Consiliului.

Art.42- Registre Contabile

42.1 Contabilitatea Asociatiei va fi înregistrată în registrele prevazute de lege, care vor specifica resursele de capital, drepturi şi obligaţii specifice, starea de venituri şi cheltuieli şi detaliile originii acestora, investiţia sau destinaţia.

Art.43- Registre Auxiliare

43.1 Asociatia va menţine toate acele registre auxiliare care sunt considerate adecvate pentru cea mai bună conformitate cu obiectivele sale.

Art.44 – Confidenţialitatea datelor personale în dosarele şi Registrele asociatiei

44.1 În conformitate cu prevederile legislatiei romane in vigoare, referitor la protecţia datelor de natură personală, asociatia garantează confidenţialitatea datelor personale ale membrilor asociati-cotizanti, inclusiv în dosarele sau Registrele asociatiei sau in transcrierea acestora pe suporturi computerizate, protejându-le de interconectare cu alte reţele de calculatore şi neputând să divulge sau să le comunice către nimeni, cu excepţia cazului în care se obţine acordul titularului datelor.

44.2 Această garanţie se aplică fără a prejudicia dreptul individual al fiecărui membru asociat-cotizant de a accesa, corecta şi anula datele sale personale şi obligaţia asociatiei de a facilita comunicarea acestuia cu acei membri asociati-cotizanti care îşi declară intenţia de a participa la alegeri sau doresc să propună o motiune de Neîncredere.

 

CAPITOLUL VI : Fuziunea si divizarea

Art.45 – Fuziune şi absorbţie

45.1Fuziunea sau absorbţia asociatiei, cu sau de către alte asociatii, trebuie să fie decisă de către Adunarea Generală cu trei sferturi din membrii asociati-cotizanti prezenţi votând în favoarea operatiuni, reprezentând, cel puţin, majoritatea din numărul total de membri asociati-cotizanti.

45.2 Divizarea asociatiei trebuie să fie decisă de către Adunarea Generală cu trei sferturi din membrii asociati-cotizanti prezenţi votând în favoarea operatiuni, reprezentând, cel puţin, majoritatea din numărul total de membri asociati-cotizanti.

 

CAPITOLUL VII : Dizolvarea si lichidarea

Art.46 -Dizolvarea

46.1 Asociatia Clubul Sportiv Suporter Club Otelul Galati se va dizolva:

 1. De drept prin:

-implinirea duratei pentru care a fost constituit;

-imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituit ;

-imposibilitatea constituirii adunarii generale sau a constituirii Consiliului director in conformitate cu statutul asociatiei, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea Generala sau, dupa caz, Consiliul director trebuia constituit;

-reducerea numarului de membrii sub limita stabilita de lege, daca acesta nu a fost completat timp de trei luni.

II Prin hotarare judecatoreasca, la cererea oricarei persoane interesate, atunci cand:

-scopul sau activitatea asociatiei a devenit ilicita sau contrara ordinii publice;

-realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrar ordinii publice;

-urmareste un alt scop decat cel pentru care s-a constituit;

-a devenit insolvabil;

-nu mai obtine autorizatiile prealabile necesare, potrivit legii.

III. Prin hotararea Adunarii generale .

Art.47 – Numirea lichidatorilor

47.1In cazul dizolvarii asociatiei, lichidatorii se numesc de instanta judecatoreasca sau de Adunarea generala , dupa caz.

47.2 Odata cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului director inceteaza.

47.3 Lichidatorii, la intrarea in functie, efectueaza inventarul si incheie bilantul care sa constate situatia exacta a activului si pasivului.

47.4 Ei sunt obligati sa primeasca si sa pastreze registrele si orice alte acte ale clubului sportiv si sa tina un registru cu toate operatiunile lichidarii, in ordinea datei acestora.

47.5 Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorului/comisiei de cenzori.

Art.48-Atributiile lichidatorilor

48.1 Lichidatorii au obligatia de a continua operatiunile juridice in curs, sa incaseze creantele, sa plateasca creditorii, iar daca numerarul nu este suficient, sa transforme si restul activului in bani, procedand la vanzarea prin licitatie publica a bunurilor mobile si imobile.

48.2 Lichidatorii pot realiza numai acele operatiuni noi care sunt necesare finalizarii celor aflate in curs de derulare.

Art.49 – Regimul juridic al bunurilor

49.1 In cazul dizolvarii asociatiei, bunurile ramase in urma lichidarii nu se pot transmite catre persoane fizice.

49.2 Aceste bunuri pot fi transmise catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator conform unei proceduri care va fi stabilita prin hotararea de dizolvare a asociatiei luata de catre Adunarea Generala sau prin hotarare judecatoreasca dupa caz.

49.3 Daca in termen de 6 luni de la terminarea lichidarii, lichidatorii nu au reusit sa transmita bunurile in conditiile alineatului anterior, ele se atribuie de instanta competenta unei persoane juridice cu scop identic sau asemanator.

49.4 Data transmiterii bunurilor este cea a intocmirii procesului-verbal de predare-preluare, daca prin acesta nu s-a stabilit o data ulterioara.

Art.50-Durata lichidarii

50.1 Lichidatorii incheie operatiunile si remit celor in drept contul gestiunii numai dupa expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvarii asociatiei.

Art.51- Publicitatea lichidarii

51.1Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii sunt obligati ca in termen de doua luni sa depuna bilantul, registrul jurnal si un memorandum, sa declare operatiunile de lichidare la Registrul asociatiilor si fundatiilor al judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul asociatia si sa indeplineasca toate procedurile de publicare si radiere din acest registru.

Art.52- Contestarea lichidarii

52.1Daca in termen de 30 de zile libere de la depunerea bilantului nu se inregistreaza nici o contestatie, bilantul se considera definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea judecatoriei, vor remite celor in drept bunurile si sumele ramase de la lichidare, impreuna cu toate registrele si actele asociatiei si ale lichidarii, dupa aceasta fiind considerati descarcati de gestiune.

Art.53 – Radierea

53.1 Asociatia inceteaza a avea fiinta la data radierii din Registrul asociatiilor si fundatiilor.

53.2 Radierea se face in baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atesta descarcarea acestora de obligatiile asumate.

 

CAPITOLUL VIII : Dispozitii finale

Art.54.- Legislatie incidenta

54.1 Asociatia se obliga sa respecte Statutul federatiei Romane de Fotbal si isi asuma respectarea urmatoarelor obligatii prevazute de art.13 alin.2 din Statutul Federatiei Romane de Fotbal:

 1. a) să respecte întotdeauna statutele, regulamentele, directivele şi deciziile FIFA, UEFA şi FRF in vigoare;
 2. b) să respecte intotdeauna Legile Jocului în vigoare;
 3. c) sa recunoasca autoritatea comisiilor cu atributii jurisdictionale din cadrul FIFA,UEFA si FRF astfel cum este definita in statutele acestora, precum si jurisdictia Tribunalului Arbitral al Sportului de la Lausanne astfel cum este definita in statutele FIFA,UEFA si FRF;
 4. d) sa indeplineasca intotdeauna obligatiile stabilite prin statutul si regulamentele FRF.

54.2 Asociatia se obliga sa respecte Statutul Federatiei Romane de Handbal, Federatiei Romane de Baschet, Federatiei Romane de Volei, Federatiei Romane de Rugby, Federatiei Romane de Hochei pe Gheata, Federatiei Romane de Oina, Federatiei Romane de Atletism si Federatiei Romana de Sah.

Articolul 55 – Opozabilitate

55.1 Asociatia va fi inscrisa in Registrul Special al Asociatiilor si Fundatiilor de la Judecatoria Galati, in Registrul National al Persoanelor Juridice Fara Scop Patrimonial de la Ministerul Justitiei si in Registrul Sportiv de la Ministerul Tineretului si Sportului.